`Stikstofschermen` groter `Stikstofschermen` groter

advertisement
woensdag, 15 februari 2012
VERGUNNINGAANVRAAG Provincie breidt proef uit vooruitlopend op besluit Buitenring
Een van de drie groenschermen die langs de route van de Buitenring staan om stikstof op te vangen.
archieffoto Bas Quaedvlieg
‘Stikstofschermen’ groter
door Geertjan Claessens
BRUNSSUM/MAASTRICHT – De drie
luchtzuiverende
geluidsschermen langs de route van de Buitenring worden dubbel zo groot.
De provincie breidt de proef met
de opvang van stikstof uit, vooruitlopend op het besluit over de
Buitenring. Daardoor moet de
provincie ook een vergunning
voor de schermen aanvragen.
Jos Wevers van Geen Buitenring
Parkstad verzocht de gemeente
Brunssum handhavend op te treden tegen de volgens hem illegale
plaatsing van de schermen. Hij trok
al eerder met succes aan de bel over
illegaal voorbereidend werk voor
de Buitenring.
Volgens de gemeente Brunssum
was een vergunning niet vereist
omdat het om een tijdelijke opstelling ging. Omdat de proef nu wordt
verlengd vraagt de provincie alsnog
en vergunning aan, verklaart een
woordvoerder van de gemeente.
Volgens de provincie is de aanvraag
nodig omdat de schermen hoger
worden dan vier meter. De een
maand geleden geplaatste absorberende wanden zijn nu 2,5 bij 3 meter en worden dubbel zo hoog,
maar even breed.
Wevers stelt dat ook voor tijdelijke plaatsing een vergunning vereist
is. „Zelfs voor een verkiezingsbord
is eigenlijk een vergunning nodig.
Als ik een huis begin te bouwen
moet ik ook tevoren een vergunning aanvragen.”
Omdat de ontsierende schermen
volgens hem niet in groengebieden
thuishoren gaat Wevers bezwaar
maken tegen de aanvraag, die de gemeente Brunssum vandaag publiceert. De gemeente Nuth maakte
de aanvraag al eerder bekend.
De proefschermen staan bij de
Naanhof in Nuth en aan de Rimburgerweg en op bedrijventerrein
Hendrik in Brunssum. Ze zijn ontwikkeld door het Sliedrechtse bedrijf Sublean, dat samen met TNO
meet of de schermen werken.
Dat moet duidelijk worden als
de provincie een besluit neemt
over de Buitenring. Op 6 maart
neemt de provincie een besluit
over het al of niet doorgaan van de
randweg om Parkstad. Als ‘Maastricht’ groen licht geeft moet de
provincie ook met een oplossing
komen voor het teveel aan stikstof.
De Raad van State keurde op 7
december vorig jaar het plan voor
de Buitenring af, omdat door de
weg teveel stikstof wordt uitgestoten. De schermen moeten dat deels
opvangen. Daarnaast overweegt de
provincie de uitstoot te compenseren of verminderen door meer
groen aan te planten en de maximumsnelheid op de aan te leggen
randweg te verlagen.
Download