vergunning voor ioniserende straling Velden

advertisement
vergunning voor ioniserende straling
Inrichtingen die radioactieve stoffen bewaren of apparaten aanwenden die ioniserende straling voortbrengen,
worden ingedeeld in vier klassen op basis van het mogelijke risico. Die inrichtingen moeten over een
vergunning beschikken.
Handelingen met ingekapselde en niet-ingekapselde radioactieve stoffen worden onderverdeeld in klassen
naargelang de radio-isotopen en de maximale totale aanwezige activiteit (gebruikt en in bezit gehouden,
onder de vorm van afvalstoffen inbegrepen).
Inrichtingen die installaties omvatten die behoren tot verschillende klassen, worden door het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle 1(FANC) behandeld volgens de bepalingen van de hoogste klasse. Het
FANC bepaalt de vergunningsduur, de inhoud van de vergunning (isotopen en maximale activiteiten) en de
exploitatievoorwaarden.
Voor extra informatie kan je terecht bij:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Tel. 02 289 21 11
Velden
Naam
Waarde
Thema
Milieu en Natuur / Vergunningen
Dienst
Milieu, groen en landbouw
Doelgroep
Bedrijven
1.
http://www.fanc.fgov.be/page/homepage-federaal-agentschap-voor-nucleaire-controle-fanc/1.aspx
vergunning voor ioniserende straling
ID: 6371-www | Versie: 2 | Datum: 27/07/11 16:34:39
1
Download