Behandeling met fosfor 32

advertisement
Behandeling met fosfor 32
(P32 therapie)
Vanwege een afwijkend bloedbeeld zult u worden behandeld met P-32. Dit is een
radioactieve stof die via een ader wordt toegediend. Deze stof gaat naar het
beenmerg. Daar geeft het straling af die in de meeste gevallen leidt tot een
verbetering van het bloedbeeld. Het effect begint binnen enkele dagen tot weken en
duurt een aantal maanden.
De stralingsdosis buiten het beenmerg is zeer gering en heeft verder geen effect op uw
gezondheid. Wel verlaat het fosfor geleidelijk uw lichaam en is vooral de urine en in lichte mate
de ontlasting de eerste twee weken radioactief. Dit betekent dat u enige voorzorgen moet
nemen om besmetting van uw familie of anderen te voorkomen (zie verderop voor een overzicht
van de leefregels die u in acht moet nemen).
Behalve de genoemde kans op besmetting via uw urine/ontlasting is er voor uw familieleden
geen risico van bestraling. Het fosfor dat in uw lichaam achterblijft, straalt namelijk niet door uw
huid heen naar buiten.
Tijdens de behandeling kunt u uw medicijnen, eetgewoonten en dergelijke normaal voortzetten.
Wanneer de eerste twee weken voorbij zijn, mag u alles weer doen op de voor u gebruikelijke
wijze.
Op de dag van het onderzoek meldt u zich ongeveer tien minuten voor de afspraak in het
ziekenhuis/hoofdgebouw – vijfde etage 5 A 14 bij nucleaire geneeskunde & PET research.
Voorbereiding
U hoeft geen voorbereidingen te treffen.
Als u zwanger bent (of dit vermoedt) of borstvoeding geeft, dient u dit aan uw behandelend arts
te melden. Uw behandelend arts zal u eventueel vragen om bepaald medicijngebruik te staken.
110042 I VUmc© I 16-03-2016 I www.VUmc.nl
Behandeling
U krijgt een infuus in de ader van de arm. Hierdoor wordt het P-32 toegediend gedurende enkele
minuten. Na deze toediening wordt het infuus weer verwijderd en kunt u vertrekken. Vanaf dat
moment gaan de leefregels in, zie verderop in deze folder.
Belangrijk
De behandeling is kostbaar, daarom stellen wij het op prijs dat u, indien u verhinderd bent, ons
tijdig op de hoogte stelt. Op die manier kunnen we een andere patient op de vrijgekomen plaats
inplannen of het voor u bestelde, kostbare materiaal op tijd afzeggen.
Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u ons altijd bellen, telefoon (020) 444 2886.
Voor medische vragen kunt het best contact opnemen met uw behandelend arts.
Leefregels thuis na fosfortherapie
Deze leefregels dient u ook ter lezing aan eventuele huisgenoten te geven. Gedurende
veertien dagen dient u de volgende leefregels in acht te nemen:
•U kunt normaal met anderen omgaan, er is geen belangrijke uitwendige straling.
1/2
•Serviesgoed kan normaal worden afgewassen.
•U moet zittend urineren. Nadat u het toilet heeft gebruikt, moet u het toilet tweemaal spoelen
en eenmaal per dag goed schoonmaken met handschoenen aan. Urine en ontlasting mag niet
voor laboratoriumonderzoek worden gespaard.
•Met urine besmette kleding pakt u met handschoenen aan op en wast u apart in een normale
wasmachine.
•Urinedruppels op het toilet of op de vloer, maakt u met handschoenen aan schoon met droge
tissues of toiletpapier; dit is nodig om besmetting te voorkomen.
•De handschoenen en tissues werpt u bij het normale huisafval.
•Wordt u binnen deze twee weken opgenomen, dan dienen deze leefregels aan het personeel
van het ziekenhuis te worden getoond.
Algemene informatie
Informatie over radioactiviteit en straling
Straling is overal om ons heen; in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en in
het lichaam zelf. Dit heet natuurlijke straling. Daarnaast is er kunstmatige straling die voor
uiteenlopende toepassingen gebruikt wordt.
Een bekend voorbeeld is röntgenstraling voor het maken van röntgenfoto’s.
Een onderzoek op de afdeling nucleaire geneeskunde & PET research wordt gedaan met behulp
van een kleine hoeveelheid radioactieve stof die meestal in een bloedvat in de arm wordt
gespoten. De stoffen die we gebruiken zenden gedurende een korte tijd straling uit. Afhankelijk
van de stof kan die tijd variëren van enkele minuten tot enkele dagen.
In grote hoeveelheden kan straling schadelijk zijn. De hoeveelheid die u krijgt toegediend op
de afdeling nucleaire geneeskunde & PET research is echter zo laag, dat de kans op schadelijke
gevolgen voor u verwaarloosbaar is. De stralingsdosis is te vergelijken met de dosis die u krijgt
bij een röntgenonderzoek. De toegediende stof heeft geen bijwerkingen, u zult het dus niet
warm krijgen.
Na enkele uren is de meeste straling al weer verdwenen. Familie of vrienden lopen geen extra
risico en kunnen u veilig begeleiden. Wel is het aan te bevelen de eerste uren na het onderzoek
geen nauw contact te hebben met kleine kinderen en zwangeren.
U kunt direct na het onderzoek weer gewoon doen wat u gewend bent. De meeste stoffen
verlaten via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om de rest van de dag wat meer
te drinken dan u gewoonlijk doet. Op die manier wordt de overtollige radioactieve stof snel uit
het lichaam gespoeld. Het is gewenst dat heren zittend plassen.
Zwangerschap en borstvoeding
Ongeboren baby’s zijn veel gevoeliger voor radioactieve straling dan volwassenen. Wanneer u
zwanger bent of denkt het te zijn, meldt u dit dan vóórdat u de injectie krijgt. Na overleg met
uw arts wordt besloten om, in het belang van het kind, de hoeveelheid radioactiviteit aan te
passen, of het onderzoek uit te stellen tot na de zwangerschap.
Sommige radioactieve stoffen komen in de moedermelk terecht. Als u borstvoeding geeft,
laat dit dan vóór de injectie weten. Wij zullen u dan vertellen of het nodig is om tijdelijk de
borstvoeding af te kolven.
De voeding is in de meeste gevallen na enkele dagen in de koelkast of enkele weken in de
diepvries, gewoon te gebruiken.
2/2
Download