Instructies voor patiënt met Jodium

advertisement
Instructies voor patiënt met
Jodium-125 implantatie in
de prostaat
Ter behandeling van uw ziekte is het radioactieve materiaal ‘Jodium-125’ in uw prostaat
ingebracht. Dit materiaal lift opgesloten in zeer kleine staafjes, ook wel Jodium zaadjes
genoemd. Deze stafjes, die zo groot zijn als een rijstkorrel, zijn bedoeld om in uw lichaam
te blijven.
De straling uit het materiaal werkt zeer plaatselijk. De geringe hoeveelheid straling die uw
lichaam verlaat kan voor uw omgeving een risico vormen, maar dit risico is door de lage
intensiteit van de straling heel klein. De intensiteit van de straling wordt in de tijd geringer,
zodat er na verloop van tijd vrijwel niets meer van over is.
Daarom gelden de instructies die u hier krijgt slecht voor een beperkte tijd. Bij deze
instructies wordt ook rekening gehouden met het feit dat hoe groter de afstand is tussen
u en een ander, hoe lager de intensiteit van de straling is. Deze intensiteit neemt me de
afstand snel af: een 2 maal zo grote afstand geeft een 2 x 2 = 4 x zo lage intensiteit, en
een 3 maal zo grote afstand geeft een 3 x 3 = 0 keer zo lage intensiteit.
Omdat kinderen en zwangere vrouwen gevoeliger zijn voor straling dan anderen, hebben
de instructies vooral op deze personen betrekking.
- Gedurende de eerste 8 weken is het ongewenst dat kinderen bij de patiënt op schoot
zitten.
- Gedurende 8 weken is het ongewenst dat kinderen en zwangere vrouwen langer dan 1
uur dichter dan 1 meter bij de patiënt komen. Na 8 weken kan dit worden uitgebreid tot 2
uur per dag. Na 16 weken zijn er geen beperkingen meer.
Bij geslachtsgemeenschap dient u gedurende de eerste 4 maanden na de implantatie
gebruik te maken van een condoom.
Twee andere verzoeken:
- Indien u binnen twee jaar onder behandeling van een arts komt, dan moet u deze op de
hoogte brengen van de aanwezigheid van het radioactieve materiaal.
-Indien u binnen één jaar, door welke oorzaak dan ook zou overlijden, mag u in verband
met de nog steeds aanwezige activiteit in uw prostaat, niet gecremeerd worden. Indien
een crematie desondanks gewenst wordt, of u stelt uw lichaam ter beschikking van de
wetenschap, dan dient eerst contact opgenomen te worden met de behandelend
radiotherapeut.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw behandelend radiotherapeut.
Versie 1
10/16
1 van 1
Download