Jaarverslag 2015. Stichting Samen Onbeperkt is op 3 juni 2015

advertisement
Jaarverslag 2015.
Stichting Samen Onbeperkt is op 3 juni 2015 opgericht en komt voort uit Stichting Kompas Nederland
en Stichting Platform GehandicaptenBeleid Maastricht.
Beide Stichtingen zullen in 2016 in Liquidatie gaan en conform hun statuten het archief en het batig
saldo aan Stichting Samen Onbeperkt overdragen. De procedure is in gang gezet.
Het eerste bestuur bestaat uit:
-Peter Vrehen, voorzitter, namens Stichting Kompas Nederland;
-Huup Peters, vicevoorzitter, namens Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht;
-Jos Vandewall, secretaris, namens Stichting Kompas Nederland;
-Mieke Boesten, penningmeester, namens Stichting Kompas Nederland;
-Mieke Peters, bestuurslid, namens Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht;
Vergaderingen.
Het bestuur is in 2015 3 keer bij elkaar gekomen.
Activiteiten en projecten 2015
-10 eetmiddagen “Kompas Culinair”
-Wandelingen Maastricht Sport
-Bewegingsoefeningen
-Bewegen op Muziek
-Kunst van het Kijken
-Kookgroep
-Doe mee met ICT
-Project Theatergroep “Gewoon Doen: Enzo Verder”
-Project Tuin op Hoogte
-Project Ouderen Online
-Project PartICT
-Project Informatiemarkt Blinden en Slechtzienden
-Project Vrijwilligersbijeenkomst
-Café Chantant – Project Koor
Vanaf januari 2015 werden deze activiteiten door Stichting Samen Onbeperkt in oprichting in
samenwerking met Stichting Kompas Nederland en Stichting Platform Gehandicaptenbeleid
Maastricht uitgevoerd.
Administratie en Financiën:
De financiën en administratie van Stichting Kompas Nederland en Stichting Platform
Gehandicaptenbeleid Maastricht zijn in 2015 door Stichting Samen Onbeperkt in oprichting
verzorgd.
Media:
Medio september komt de website samenonbeperkt in de lucht en wordt er een Facebook pagina
aangemaakt.
ANBI:
De ANBI verklaring wordt op 3 februari 2016 afgegeven. Deze geldt vanaf 3 juni 2015.
Jos Vandewall,
Secretaris
Download