Duurzame ontwikkeling

advertisement
Duurzame ontwikkeling!
Wat heeft dat nu met onze keuken te maken?
27 april 2017
Carla Uwents, duurzaamheidscoördinator
Duurzaamheidsuitdagingen
2
Duurzaamheidsuitdagingen
3
Duurzaamheidsuitdagingen
4
Duurzaamheidsuitdagingen
5
Duurzaamheidsuitdagingen
6
Duurzaamheidsuitdagingen
7
Duurzaamheidsuitdagingen
8
Duurzame ontwikkeling als kompas
‘Een ontwikkeling die voorziet
in de behoeften van de
huidige generatie zonder
daarbij de toekomstige
generaties in gevaar te
brengen.’
Brundtlandrapport (1987)
9
Duurzame ontwikkeling als kompas
Volhou(d)bare ontwikkeling:
• GENOEG
• VOOR IEDEREEN
• VOOR ALTIJD
10
Duurzame ontwikkeling als kompas
11
Duurzame ontwikkeling als kompas
•
•
•
•
•
•
12
Is het ecologisch verantwoord?
(planet)
Is het sociaal rechtvaardig?
(people)
Draagt het bij aan economische
welvaart op lange termijn?
(prosperity)
Is het besluitvormingsproces
democratisch gedragen?
(participatie)
Zijn de gevolgen voor toekomstige
generaties in acht genomen? (tijd)
Zijn de gevolgen voor alle mensen
op deze aarde in acht genomen?
(ruimte)
Duurzame ontwikkeling als kompas
13
14
Duurzame ontwikkeling – SDG’s
15
Keuzes van elke dag, overal, altijd bewust
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Consuminderen
Woensdag fietsdag
Verpakkingloze winkel
Kringwinkel / geefkasten
Groentetassen: seizoensgebonden, korte keten, inlands
Dagen zonder Vlees (minder vlees, minder verpakking,
meer seizoen…)
…
Elk stapje helpt!
Samenvattend filmpje
Download