Seksueel partnergeweld en de hulpverlening: een heikele kwestie

advertisement
Seksueel partnergeweld en
de hulpverlening: een
heikele kwestie
Seksueel partnergeweld in Vlaanderen, een belevingsstudie
Hulp- en zorgverlening in België
 Centra voor Algemeen welzijnswerk (CAW)
 Tele-onthaal
 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 Andere diensten
 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 Individuen
 Politionele en justitiële diensten
Centra voor Algemeen Welzijn (CAW)
 Laagdrempelig
 Gratis eerste hulp
 Verschillende afdelingen
 Algemene werking
 Slachtofferhulp
 …
 Verschillend aanbod per werkingsgebied
Tele-onthaal
 Telefonisch en via internet
 7/7 en 24/24
 Opgeleide vrijwilligers
 Luisterend oor
 Doorverwijzen naar andere diensten
 Laagdrempelig en anoniem
Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG)
 Doorverwijzing (vaak)
 Op eigen initiatief (zelden)
 Hogere drempel
 Therapie voor het slachtoffer
 Geen slachtofferhulp
Andere diensten
 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 Laagdrempelig
 Voor iedereen
 Individuen
 Zelfhulpgroepen
 Dokters en psychologen
 Politionele slachtofferbejegening
 Slachtofferonthaal bij justitie
Beleidsrichtlijnen
 Richtlijnen voor partnergeweld algemeen
 Slachtoffers weten niet waar naartoe
 Oriëntatiemogelijkheden
 Sensibilisatieacties nodig
 Continue vorming voor professionelen (verplegers, artsen, maatschappelijk
assistenten,…)
 Hulp buiten de kantooruren nodig
Noodzaak van hulp
 Seksueel partnergeweld = repetitief
 Redenen om niet naar hulp te zoeken
 Vermijden van gedachten over het trauma = verwerken
 Het is niet ernstig genoeg
 Te trots zijn
 Invloed van familie en vrienden
 Schuldgevoel
 Geen kennis over hulpaanbod
Ervaringen met hulpverlening
 Meer slachtoffers naar formele hulp dan informele hulp
 Negatief
 Ongepaste en ongevoelige reacties
 Te hoge drempel
 Slechte hulpvaardigheid van welzijnsvoorzieningen
Besluit
 Niet iedereen kent de hulpverlening
 Slachtoffers zoeken niet altijd hulp
 Het is moeilijk om bij de juiste dienst te komen
 Er zijn veel barrières om hulp te zoeken
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards