- OCMW Blankenberge

advertisement
ADMINISTRATIE SOCIALE DIENST – DIENST SCHULDBEMIDDELING
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
C1 C2 C3
Functiebeschrijving
Plaats in de organisatie
Werkt onder de rechtstreekse leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.
Taakomschrijving
Uitvoerend administratief werk voor de sociale dienst
- Algemene administratieve taken en briefwisseling sociale dienst en dienst schuldbemiddeling.
- Dossierarchivering.
- Betalingsopvolging.
- Betaallijsten en boekingen financiële steun en budgetbeheer.
- Afwerking zittingen Bijzonder Comité sociale dienst.
- Voorbereiding dossiers inspectie.
Functieprofiel
Vaardigheden
- Beschikken over een goede communicatieve en sociale vaardigheid.
- Klantvriendelijk zijn.
- Luisterbereidheid.
- Flexibel zijn in de aanpak van werkzaamheden.
- Kunnen omgaan met verhoogde werkdruk en stress.
- Kunnen werken in teamverband.
Kennis
- Kennis hebben van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de O.C.M.W.’s.
- Kennis hebben van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- Kennis hebben van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
- Kennis hebben van informatica.
- Correct en verzorgd taalgebruik.
- Correct werken met cijfermateriaal.
- Informatie kunnen opzoeken in een dossier of in een database.
- Nauwkeurig de principes van archiveren en klasseren kunnen toepassen.
Attitude
- Bereid zijn om functievereiste cursussen te volgen.
- Gevoelige informatie inzake persoonsgegevens confidentieel kunnen behandelen teneinde de privacy van
medewerkers en cliënten te garanderen.
- Zin hebben voor verantwoordelijkheid.
- De veiligheidsinstructies naleven.
- Gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en processen.
- De eigen werkplek en de eigen administratie op orde kunnen houden.
- Nauwkeurig werken.
Diplomavereiste
- Minstens in het bezit zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards