Slachtofferhulp voor hulp en advies na misdrijf of ongeluk!

advertisement
LETSELSCHADE







Bedragen
Vergoedingen
Smartengeld
Schadevergoeding
Aansprakelijkheid
Claim
Tips
Advertentie
letsel en schade informatie
Slachtofferhulp voor hulp aan
slachtoffers van misdrijf of
ongeluk
Een landelijke organisatie waar slachtoffers voor hulp en advies
terecht kunnen is Slachtofferhulp Nederland. Er zijn in totaal 75
bureaus verspreid over Nederland. Bij een ernstige calamiteit als een
misdrijf of verkeersongeluk bieden zij hun assistentie en diensten aan.
Bel met 0900-0101 voor alle hulp.
Advertentie
Slachtofferhulp probeert om zoveel mogelijk de schade voor het
slachtoffer te verhelpen en te beperken. De stichting helpt slachtoffer
na een ernstige calamiteit zoals bijvoorbeeld een bedrijfsongeluk,
verkeersongeval, misdrijf, etc. Er wordt op verschillende gebieden
hulp geboden.
Hulp bij het invullen van formulieren tot het inventariseren van alle
schade en van lotgenotencontact tot juridische procedures en
verzekeringen. Alle praktische, juridische en psychische
ondersteuning van slachtoffers. Ook wordt er informatie gegeven hoe
u de schade van de calamiteit kunt verhalen. De belangrijkste en
meeste gewaardeerde hulp die geboden wordt is dat er naar het
slachtoffer geluisterd wordt. Hoe krijg ik de schade vergoed? Wat zijn
mijn rechten? Is het normaal dat ik op deze manier reageer? Wat
gebeurt er met de dader? Allemaal vragen waar u mee zit en waar u
mee geholpen wordt.
Advertentie
Slachtofferhulp is er voor alle soorten van
slachtoffers
Slachtofferhulp Nederland is er voor slachtoffers van een misdrijf
(woninginbraak, stalking, beroving, seksueel geweld, mishandeling en
huiselijk geweld) of een verkeersongeluk. Ook adviseren zij ouders en
betrokkenen hoe ze het beste om kunnen gaan met kinderen of
jongeren die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt of
daarbij betrokken zijn geweest.
Praktische, juridische en emotionele hulp
voor slachtoffers
Praktische hulp houdt onder meer in dat slachtofferhulp je helpt bij het
schrijven van brieven en helpen met het invullen van formulieren. Ook
gaan ze soms met u mee naar:




de politie,
arts,
advocaat
of rechtbank.
In sommige gevallen verwijst Slachtofferhulp je door naar
deskundigen, zoals letselschade advocaten, of naar andere
hulpverleners. Ook kunnen zij je in contact brengen met lotgenoten.
Ook kun je terecht voor juridische hulp. Zo geven ze informatie over
juridische procedures en verzekeringen. Slachtofferhulp helpt ook als
je de schade wilt verhalen op de dader.
Soms is het mogelijk om als slachtoffer het woord te voeren tijdens de
rechtszaak. Dit wordt het spreekrecht genoemd. Je kunt dan aan de
rechter, de officier van justitie en de (advocaat van de) verdachte laten
weten welke gevolgen het misdrijf voor jou heeft gehad. Dit kan ook
door middel van de schriftelijke slachtofferverklaring. De organisatie
begeleidt u bij het spreekrecht en het opstellen van een schriftelijke
slachtofferverklaring.
Ook bij emotionele verwerking helpt
slachtofferhulp
Op emotioneel gebied kun je er terecht om te praten over wat je is
overkomen. Het komt voor dat je na een schokkende gebeurtenis
allerlei nare gevoelens hebt. Zo kan het zijn dat je last hebt van:
angstig gevoelens,
boos en gefrustreerd zijn,
neerslachtigheid.
Ook komt het voor dat dit zich uit in lichamelijke klachten, zoals
hoofdpijn of buikpijn. Dit zijn normale reacties op een abnormale
gebeurtenis. De aard, de duur en de intensiteit kunnen per persoon
verschillen. Het belangrijkste is dat de gevoelens verwerkt worden.
Slachtoffers van een misdrijf of
verkeersongeluk kunnen zich laten
ondersteunen
Slachtofferhulporganisatie kan je helpen om het misdrijf of het
verkeersongeluk een plekje te geven in uw leven. De hulp is gratis. Op
de site kunt u het adres van het regiokantoor vinden of bel met 09000101.

Eenzijdig ongeval met auto: wat dekt de verzekering?

Herroeping van een vonnis

Aangereden door een taxi en alle schade claimen

Aanrijding op een kruising

Auto tegen boom gereden: eenzijdig ongeluk

Tiener aangereden door auto, scooter of fiets

Tot persistit, wat is en wat betekent het?

Vrachtauto ongeval en gewond geraakt

Brommerongeluk: bromfietser schuldig aan aanrijding
met brommer?
Heb ik letselschade opgelopen; waar heb ik recht

op?
Waarde: 5.0. van 1.
Onderwerp: betekenis
Letselschade / betekenis / Slachtofferhulp voor hulp aan slachtoffers
van misdrijf of ongeluk







BEDRAGEN
VERGOEDINGEN
SMARTENGELD
SCHADEVERGOEDING
AANSPRAKELIJKHEID
CLAIM
TIPS
Privacy · Copyright © 2017 · Contact
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards