Zoals bij alle soorten kanker, is er bij borstkanker sprake van cellen

advertisement
Zoals bij alle soorten kanker, is er bij borstkanker sprake van cellen met een
ontregelde celdeling. Door deze ontregeling kunnen cellen zich ongeremd
vermenigvuldigen en uitgroeien tot een tumor. Deze tumor kan uitgaan van de
melkgangen, het ductaalcarcinoom, of van de melkklieren, het
lobulaircarcinoom. Als de tumor niet wordt weggehaald en/of behandeld, zal
deze steeds verder doorgroeien in gezond weefsel. De kans bestaat dat de
kankercellen zich door het lichaam verspreiden en er uitzaaiingen ontstaan.
A melkgangetje (duct)
B melkkliertje (lobulus)
C uitgezet deel van melkgangetje om melk in op te slaan
D tepel
E vet
F grote borstspier
G borstkas met rib
Risicofactoren
Waarom de ene vrouw wel en de andere vrouw geen borstkanker krijgt, is vaak
niet duidelijk. Mogelijk kunnen bepaalde factoren van invloed zijn op het
ontstaan van borstkanker. Deze risicofactoren worden onderverdeeld in
erfelijke en niet erfelijke factoren.
Niet erfelijke factoren: er zijn aanwijzingen dat vrouwen die geen kinderen
hebben gekregen of het eerste kind op latere leeftijd krijgen, een verhoogd
risico op borstkanker hebben. Ook het niet geven van borstvoeding, een
vroege eerste menstruatie, een late overgang en het gebruik van hormonen
kunnen invloed hebben op het krijgen van borstkanker. Overgewicht,
alcoholmisbruik, vette voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging kunnen
bijdragen aan de kans op borstkanker.
Erfelijke factoren: in ongeveer 5-10% van alle gevallen van borstkanker
spelen erfelijke factoren een rol. Er wordt gesproken van een familiaire vorm
van borstkanker als er meerdere gevallen van borst en/of eierstokkanker in
meerdere generaties in de familie voorkomen en/of waarbij de ziekte zich op
relatief jonge leeftijd openbaart (jonger dan 45 jaar). De genetica, de
wetenschap die de erfelijkheid bestudeert, houdt zich onder meer bezig met
het onderzoek van DNA. Bij het DNA-onderzoek wordt erfelijk materiaal
bekeken op defecten. Op dit moment zijn er twee genen bekend waarin
defecten aanwezig kunnen zijn (gen mutaties), BRCA1en BRCA2 die een rol
spelen in het ontwikkelen van erfelijke borst en/of eierstokkanker. Draagsters
van deze genmutatie hebben een verhoogd risico op het krijgen van borst
en/of eierstokkanker. In Nederland zijn onderzoekscentra waar men terecht
kan met vragen over erfelijkheid. Meer informatie kunt u vinden in de folder
erfelijke borst- en eierstokkanker van het KWF.
De behandeling
Nadat is geconstateerd dat de tumor in de borst kwaadaardig is, spreekt de
chirurg de behandelingmogelijkheden met u door. De voorgestelde behandeling
is afgestemd op uw persoonlijke situatie. In bijna alle gevallen betekent dit een
operatie. De keuze is tussen een borstsparende operatie of een borstamputatie
waarbij de gehele borst wordt weggehaald. Verschillende factoren spelen bij
deze keuze een rol: leeftijd, de grootte van de tumor in relatie tot de borst, uw
persoonlijke situatie en uw wens. Wanneer de mogelijkheid voor een
borstsparende operatie aanwezig is, gaat u meestal nog voor de operatie voor
een gesprek naar de radiotherapeut. Hij of zij zal u vertellen over de
radiotherapie (bestraling) die u dan moet volgen.
Aanvullende behandelingen kunnen zijn:
Radiotherapie (bestraling)
Chemotherapie
Soms is een behandeling met chemotherapie nodig, voordat u wordt
geopereerd, om de grootte van de tumor te verkleinen.
Hormonale therapie
Immunotherapie
Op basis van vele factoren, zoals onder andere stadium en differentiatie graad
van de tumor, wordt beoordeeld of aanvullende behandeling met chemokuren
en/of hormonale behandeling nodig is.
Er zijn aanwijzingen dat met de mammaprint, een genetisch onderzoek van
tumor weefsel, nauwkeuriger bekeken kan worden hoe agressief een tumor is.
Behandeling met chemokuren kan dan soms, bij weinig agressieve tumoren,
achterwege gelaten worden. Dit is nog niet de standaard methode, omdat
resultaten van grote onderzoeken nog moeten worden afgewacht. Mocht U
hiervoor toch in aanmerking willen komen, dan kan dat. Als de tumor groot
genoeg is en er zijn niet meer dan 3 uitzaaiingen in de oksel, dan kan tijdens de
operatie weefsel uit de tumor worden gehaald, waarvan dan het gen-profiel
bepaald kan worden. De mogelijkheid hiertoe wordt door uw arts met u
besproken.
De verschillende operaties
Om de tumor uit de borst te verwijderen zijn twee soorten operaties mogelijk:
Borstamputatie
Borstsparende operatie
Om te weten in welk stadium de borstkanker zich bevindt, dient de chirurg te
onderzoeken of er uitzaaiingen in de lymfeklier(en) zitten. Ook hiervoor zijn er
twee operaties mogelijk:
Schildwachtklieroperatie (de eerste afvoerende lymfklier vanuit de tumor wordt
verwijderd)
Okselklierdissectie (alle lymfeklieren behorende bij de borst worden
verwijderd)
De mammacare-verpleegkundige
De mammacare-verpleegkundige is gespecialiseerd op het gebied van
borstkanker. Voor, tijdens en na uw verblijf in het ziekenhuis kunt u bij haar
terecht met vragen. Zij begeleidt u en geeft voorlichting gedurende uw
behandeling en u ziet haar terug tijdens de nacontroles. Het eerste gesprek
vindt voor de operatie plaats. U krijgt voorlichting over de door uw arts
voorgestelde operatie en mogelijke nabehandelingen. De exacte inhoud en
duur van de begeleiding is afhankelijk van uw diagnose en uw behoefte aan
begeleiding en voorlichting.
Voor in deze patiënteninformatie staat aangegeven hoe u de mammacareverpleegkundigen kunt bereiken.
Borstkankervereniging Nederland (BVN)
Borstkankervereniging Nederland is een vereniging van en voor mensen die te
maken hebben of hebben gehad met borstkanker.
Met behulp van haar uitgebreide netwerk onder deskundigen in de zorg in
brede zin, voorziet de BVN u daar van de meest actuele informatie. De BVN
publiceert folders, brochures en boekjes en heeft verschillende werkgroepen,
die u informatie over een specifiek aspect kunnen geven, meer informatie vindt
u op www.borstkanker.nl.
Voor telefonisch contact met goed opgeleide en betrokken
ervaringsdeskundigen is de Ervaringslijn beschikbaar: (030) 291 72 20,
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.
BorstkankerVereniging Nederland
Landelijk bureau
(030) 291 72 22 maandag/vrijdag 09.00 – 16.00 uur
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht
[email protected]
Algemeen Regio Friesland:
www.borstkanker.nl/provincie_friesland
(0511) 47 34 91 (Yvonne Jurna)
Voor actuele activiteiten van de regio Friesland verwijzen wij u naar de website
http://www.borstkanker.nl/bvn_in_de_buurt - provincie Friesland – regioagenda.
Tevens zullen activiteiten op diverse locaties kenbaar worden gemaakt middels
flyers/posters/brochures.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards