de beatrix kinderkliniek

advertisement
DE BEATRIX KINDERKLINIEK.
De Beatrix Kinderkliniek is de afdeling kindergeneeskunde van het Universitair Medisch
Centrum Groningen. Hoogopgeleide kinderartsen en verpleegkundigen bieden topklinische
zorg aan patiëntjes met uiteenlopende aandoeningen. De kinderkliniek is onder andere
gespecialiseerd in de verzorging van baby’s die te vroeg geboren of ernstig ziek zijn (neo
natologie), en in de behandeling van kinderen met kanker. De kinderkliniek is het enige
centrum in Nederland waar lever-, dunne darm- en longtransplantaties bij kinderen worden
verricht.
Daarnaast zijn er nog vele andere specialisten werkzaam voor de genezing van kinderen.
In de kliniek werken ongeveer 55 kinderartsen, 33 arts-assistenten en 300 verpleegkundigen.
Er kunnen 110 kinderen worden opgenomen. De meeste kinderen worden echter behandeld op
de polikliniek.
De kinderartsen besteden naast de zorg voor hun patiënten veel aandacht aan wetenschappelijk
onderzoek. Jaarlijks levert dat zo’n tachtig publicaties op in internationale vakliteratuur. Het
onderzoek richt zich vooral op de groei en ontwikkeling van jonge kinderen. Voeding en de
ontwikkeling van de lever- en darmfunctie krijgen daarbij extra aandacht.
Doelstelling:
Kinderen ontwikkelen zich snel en reageren op veel behandelmethodes anders dan volwassen.
Daarom is onderzoek naar ziektes bij kinderen erg belangrijk. De Stichting Beatrix
Kinderkliniek werft fondsen om dit soort onderzoek de aandacht te geven die het verdient.
Een opname of polibezoek in het ziekenhuis is voor kinderen meestal een ingrijpende ervaring.
De Beatrix Kinderkliniek van het UMCG probeert de periode die het kind in het ziekenhuis
moet doorbrengen zo prettig mogelijk te laten verlopen. De poliklinieken en de
verpleegafdelingen zijn kindvriendelijk ingericht. De balies zijn verlaagd tot op kinderhoogte en
er zijn speelkamers en hoeken. Er is gewerkt met vrolijke kleuren en aankleding welke spreken
tot de verbeelding van het kind.
Ook bieden wij allerlei voorzieningen die ertoe bijdragen het verblijf voor het kind zo prettig
mogelijk te maken. Zo is er theater, een poppenspeelster, zijn er speelkamers, een cybercafe en
kindertelevisie.
Ook aan de ouders wordt gedacht. Zo hebben de ouders de mogelijkheid te blijven slapen bij het
kind door middel van een “logeer”bed op de kamer van het kind (rooming-inn)/
Financiering:
De overheid en zorgverzekeraard dragen in belangrijke mate bij in de financiering van
behandelingen. Maar voor het realiseren van een optimaal leefklimaat , optimale begeleiding
voor kind en ouders (welzijn) en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe
behandelmethoden zijn extra gelden en/of middelen nodig.
De Stichting Beatrix Kinderkliniek is opgericht om enerzijds de verbetering van het leefklimaat
van de opgenomen kinderen in de Beatrix Kinderkliniek te realiseren en anderzijds voor het
ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.
Donaties:
Met behulp van donaties van bedrijven, organisaties en particulieren wil de Stichting projecten
/onderzoeken realiseren waar het UMCG /BKK en de overheid niet over voldoende middelen
beschikken.
Download