Economic Evaluation DSM Energy (Fields)

advertisement

DSM Energy
ONDERZOEK NAAR HEROPENEN BEATRIX MIJN
Het opnieuw ter hand nemen van de Beatrix mijn berust op drie aspecten. Ten eerste
is er de verplichting onder de mijnbouwwet een zekere activiteit te ondernemen in
bestaande concessies. Ten tweede is het voor DSM van belang te weten of kolen in
Nederland en met name in de door DSM beheerde concessies een positieve waarde
vertegenwoordigen. En ten derde wees onderzoek van de Technische Universiteit
Delft [TUD] aan dat onder bepaalde omstandigheden het in de Peel mogelijk moest
zijn om economisch kolen te winnen.
De TUD onder leiding van dr. Taco de Jong heeft met een aantal studies naar de
rentabiliteit van kolen mijnen in de UK en Duitsland aangetoond dat het in NW
Europa onder bepaalde omstandigheden mogelijk is om economisch kolen te
winnen. Deze studies culmineerde in een (bachelors) onderzoek waarin de stelling
geponeerd werd dat het mogelijk moest zijn om in het Nederlandse Peel gebied op
economische basis een mijn te ontwikkelen.
In het geval van de Beatrix zijn er reeds twee schachten gedreven, hetgeen een
belangrijke besparing op de investeringen vormt. Het zou dan beter mogelijk zijn
deze mijn te openen, indien aan de andere voorwaarden uit het onderzoek van de
Jong wordt voldaan.
TUD werkt op onderwijs en onderzoek gebied samen met een aantal andere
technische universiteiten in Europa, waaronder de Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule [RWTH] te Aken.
DSM is met de TUD (de Jong, de Ruiter) en de RWTH (prof. P.N. Martens)
overeengekomen dat in een serie van afstudeer onderwerpen een potentiële
ontwikkeling van de Beatrix mijn ter hand wordt genomen. Dit onderzoek heeft
diverse voordelen. Ten eerste is DSM weer actief bezig met de aan haar verleende
concessies. De daartoe benodigde mankracht wordt in belangrijke mate geleverd via
de studenten en hun begeleiders. Voor de studenten en de universiteiten zijn er
serieuze afstudeer onderwerpen beschikbaar waarin overzicht en technisch detail
beide aan bod komen. Ook economische aspecten en, vanwege de ligging in een
gevoelig natuurgebied, milieu aspecten dienen te worden meegenomen. De
studenten worden bovendien geconfronteerd met levensechte problemen, zoals
tekort aan gegevens waardoor eigen oordeel belangrijk wordt.
De resultaten tot nu toe tonen aan dat het allemaal zo gemakkelijk nog niet is,
hetgeen de realiteit in Duitsland natuurlijk ook aantoont. Het eerste onderzoek
(Krings) heeft gezorgd voor een gedegen ondergronds geologisch model en
mijnplanning. Een vervolg onderzoek (Frenzel) heeft gesteente mechanische
aspecten van de schacht en galerijen bestudeerd. Een derde onderzoek (Smit)
beschreef de eerste aanzet van de benodigde oppervlak faciliteiten. Op dit moment
wordt het geologisch model verder verfijnd en gecomputeriseerd en zal er gekeken
worden naar een alternatieve ondergronds mijnplan. Andere mogelijkheden zijn
onderzoeken naar de conditie van de schachten en het verminderen van de
oppervlakte "footprint".
page 1 of 1
Download