File

advertisement
Grootste
gemeenschappelijke
deler
Juf Toos
Reintje
 Het
zesde leerjaar van basisschool Reintje
Vos telt 24 leerlingen. Voor een spel moet
de klas in gelijke groepjes verdeeld
worden.
 Hoe groot kan elk groepje zijn?
 In hoeveel groepjes wordt de klas
verdeeld?
Groepjes

Hoe groot kan elk groepje zijn?

1 groepje van 24 leerlingen,
2 groepjes van 12 leerlingen,
3 groepjes van 8 leerlingen,
4 groepjes van 6 leerlingen.





Wat zijn de delers van 24 dan?
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
15 & 20
 We
hebben net de delers van 24 gezocht.
Nu gaan we de delers van 15 en 20
zoeken.
 Kijk naar de tips
Tips
 Delers
komen altijd per 2 voor.
 Gebruik de maaltafels om de delers te
zoeken.
 Noteer de delers in stijgende orde.
 Noteer elk getal maar één keer in je
opsomming.
15 & 20
 Welke
delers hebben jullie gevonden voor
15?
 1, 3, 5, 15.
 Welke delers hebben jullie gevonden voor
20?
 1, 2, 4, 5, 10, 20.
Gemeenschappelijk
 Wat
zijn de gemeenschappelijke delers
van 15 en 20?
1, 5.
 Wat is gemeenschappelijk?
Dat beide getallen deze delers bezitten.
Grootste gemeenschappelijke
deler
 We
hebben net de gemeenschappelijke
delers van 15 en 20 gezocht. Nu gaan we
op zoek naar de grootst
gemeenschappelijke deler.
Wat is de grootste gemeenschappelijke
deler van 15 en 20?
 5.
Hoe zoeken?
 Welke
delers kunnen we dan best eerst
zoeken?
 De delers van het kleinste getal.
 Wanneer we dan de grootste
gemeenschappelijke deler zoeken,
stoppen we als we de grootste
gemeenschappelijke deler hebben
gevonden van beide getallen.
Vereenvoudigen








Het zesde leerjaar van de basisschool Tybaert telt
18 leerlingen. Daarvan komen er 15 met de fiets
naar school. Druk dat zo eenvoudig mogelijk uit.
Wat moet je hiervoor doen?
15/18=> teller en noemer delen door 3=> 5/6.
Wat is de ggd van 15 en 18?
0, 1, 3, 5, 15
0, 2, 3, 6, 9, 18.
Wat kunnen we besluiten?
Dat de ggd kan gebruikt worden bij het
vereenvoudigen van breuken.
Grootste gemeenschappelijke
deler
 Wat
is de ggd van 15 en 18?
 0, 1, 3, 5, 15
 0, 2, 3, 6, 9, 18.
 Wat kunnen we besluiten?
 Dat de ggd kan gebruikt worden bij het
vereenvoudigen van breuken.
Download