NELE - KWEST 2 DE KOSMOS

advertisement
KWEST#2: De Kosmos
door Nele Van den Broeck
KWEST is een reeks voorstellingen waarin Nele Van den Broeck telkens een ander
wetenschappelijk onderwerp behandelt. In haar eerste voorstelling over Het Brein pakte ze
de nieuwste ontdekkingen in de neurologie aan. In de tweede aflevering gaat zij op de haar
geheel eigen wijze De Kosmos te lijf, met verhalen, liedjes en sterrenstof.
De hedendaagse natuurkunde is fantastisch. De allerkleinste deeltjes van de werkelijkheid
gedragen zich op een zodanige manier, dat fysici extra dimensies of meerdere universums
nodig hebben om ze te verklaren. Op planetair niveau zijn er dan weer hele, andere dingen
aan de hand: in de kosmos blijkt datgene wat wij als "tijd" en "ruimte" ervaren, erg relatief te
zijn. Bekijken we de werkelijkheid door de bril van de fysicus, dan blijft er van de alledaagse
wereld, zoals wij die met onze menselijke zintuigen waarnemen, niet veel meer over.
Nele Van den Broeck studeerde drama aan het KASK in Gent. Als actrice speelde ze in
stukken van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Singhet ende Weset Vro), het Kaaitheater
(Het moment waarop we niets van elkaar wisten), de Kopergietery (Love, Twist), Tristero
(The Search Project), Nevski Prospekt (Mädchen), Larf! (Yvonne) en Leen Braspenning
(Dekaloog). Als regisseur en auteur maakte ze stukken bij Walpurgis (2&1, samen met
Leonard van Herwijnen) en De Vieze Gasten (Love is Great, The Bitch is You). Sinds 2011
werkt ze aan de KWEST-reeks, een reeks van theatraal-wetenschappelijke lezingen met
telkens een ander wetenschappelijk thema als onderwerp. Voorts maakt Nele Van den
Broeck deel uit van de artistieke kern van het Belgisch-Oostenrijkse theatergezelschap
motschnik. Motschnik won in 2010 de Oostenrijkse Jung Wild Förderpreis met de voorstelling
Zeensucht, gespeeld door Nele Van den Broeck en geregisseerd door Melika Ramic.
Nele Van den Broeck is ook muzikant: onder de naam Nele Needs A Holiday schrijft Van den
Broeck popmuziek met ironische teksten. Nele Needs A Holiday werd muzieklaureaat op
Theater Aan Zee 2008, en haalde de finale van Humo's Rock Rally 2010. Iedere
dinsdagavond zingt Nele een liedje in de rubriek Het Laatste Woord in het programma
Iedereen Beroemd, het dagelijkse magazine op één.
Technisch nodig : een rechthoekige tafel van minstens 1,20 meter lang, of twee
tafels tegen elkaar geschoven.
Download