Over de regisseur

advertisement
Over de regisseur :
Geert Verschoore werd in 1964 te Torhout geboren en groeide op in Ichtegem.
Tijdens zijn opleiding tot leraar Nederlands-Engels-Duits kreeg hij van wijlen Guido Cafmeyer
(indertijd alom gekend als leraar dictie en regisseur) de toneelmicrobe te pakken, sloot hij zich aan
bij “Theater De Snuifdoos” uit Ichtegem en speelde er nagenoeg ononderbroken tot halfweg de jaren
’90.
In die periode was hij o.a. te zien in “De zaak Karen Duparc”, “De Bruiloft”, “De Lege Cel”, “De
Muizeval”, “Ik ben er en ik blijf er”, “Voorzichtig met Annie”, “Pa wint de marathon”, “Harten twee
harten drie”, “Paljaske doktoor”, “Comeren”, “Eer de haan kraait”, enz…
Na enkele jaren in het onderwijs gestaan te hebben, stapte hij over naar de financiële sector en
vestigde hij zich in Diksmuide, waar hij gecontacteerd werd door de mensen van Toneelvereniging
Scerpdeure Onder ’t Helich Cruus die op zoek waren naar nieuwe spelers.
Hij speelde er o.a. in “Les Liaisons Dangereuses”, “Eindelijk alleen”, “De Bruiloft”, “Het Evangelie
volgens Marcus” en “De knecht van twee meesters”.
Enkele jaren geleden werd hij voorzitter van Scerpdeure.
Na ruim 20 jaar ervaring als speler begon hij enkele jaren geleden te regisseren, eerst bij het eigen
gezelschap met “Tot nut van ’t Algemeen” van Walter Van den Broeck, maar ook bij andere
gezelschappen zoals o.a. bij “De Bacchanten” uit Oostende, “De Speye” uit Leke en “Pro Arte” uit
Middelkerke.
Zijn voorkeur gaat uit naar het werk van eigen schrijvers zoals Hugo Claus, Walter Van den Broeck,
Arne Sierens, Tom Lanoye, Stany Crets, enz., maar ook het andere werd van vnl. Vlaamse schrijvers
kan hem bekoren.
Hij wil in ieder geval nog eens een stuk van Claus ten tonele brengen.
Zuivere billenkletsers en boerenkluchten zijn niet aan hem besteed.
Zijn visie over amateurtoneel is dat iedereen, nl. zowel acteur, publiek, medewerker als regisseur
zich moeten “jeunen” in hun rol en dat het hierbij niet per definitie over “kluchten” dient te gaan.
Hij regisseerde o.a. volgende stukken :
Tot nut van ’t Algemeen : Walter Van den Broeck.
Bij Jules en Alice : Tom Lanoye
Couleur fatale : Dirk Schockaert
Och Mengs : Stany Crets.
Per(r)ongeluk : Pol Anrys
Download