code 7.1.1.23 - Regelingen en voorzieningen

advertisement
Regelingen en voorzieningen
CODE 7.1.1.23
Per 1.4.2014 treedt wet juridisch ouderschap vrouwelijke partner
van moeder in werking (duomoeder)
bronnen
Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie, 31.3.2014, www.rijksoverheid.nl
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, april 2014,
http://www.donorgegevens.nl/wetswijziging.asp
Lesbisch ouderschap
De vrouwelijke partner van de moeder - de zogeheten duomoeder - kan met ingang van 1 april juridisch
ouder worden zonder rechterlijke bemoeienis. Op dit moment is dat alleen mogelijk door rechterlijke
tussenkomst. Dat kost tijd en geld, in tegenstelling tot de nieuwe regeling die veel eenvoudiger is en
nagenoeg gratis.
De duomoeder wordt automatisch juridisch ouder als zij gehuwd is en er sprake is van een onbekende
zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In alle andere gevallen kan zij
het kind erkennen. De erkenning is een eenvoudige handeling, die al vóór de geboorte bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand kan worden geregeld. Bij de geboorte van het kind wordt de duomoeder dan
juridisch ouder. Gemeenten registreren de aanpassingen in de basisregistratie personen.
Ouder van het kind binnen geregistreerd partnerschap
Daarnaast treedt op 1 april een wet in werking die enkele verschillen opheft tussen het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk. Zo wordt de man die op het moment van de geboorte van het kind met de
moeder een geregistreerd partnerschap heeft, vader van het kind. Nu moet hij het kind nog erkennen.
Ook wordt de duomoeder die op het tijdstip van de geboorte met de moeder een geregistreerd
partnerschap heeft, moeder van het kind mits er sprake is van een onbekende zaaddonor in de zin van
de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.
Erkenning door gehuwde man
Dezelfde wet regelt ook dat vanaf 1 april een gehuwde man het kind van een andere vrouw dan zijn
echtgenote buiten de rechter om kan erkennen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is er geen
reden voor een uitzonderingspositie van de gehuwde man, zoals nu het geval is.
Gezagsregister
Ook wordt het mogelijk dat ouders door registratie in het gezagsregister iemand kunnen aanwijzen die na
hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Nu kan dit alleen via een testament (testamentaire
voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over
kinderen vast te leggen.
1
CODE 7.1.1.23
Regelingen en voorzieningen
Donorgegevens.nl:
Wetswijziging juridisch ouderschap vrouwelijke partner van de moeder
Vanaf 1 april 2014 is de procedure voor het regelen van juridisch ouderschap vrouwelijke partner van
moeder veranderd. Ook wel bekend onder de term lesbisch ouderschap. De verklaring die u nodig heeft
om het juridisch ouderschap te regelen is gewijzigd. Hier leest u wat de wetswijziging inhoudt en hoe u
de nieuwe verklaring kunt verkrijgen.
Als vrouwelijke partner van de moeder, de zogenaamde duomoeder, is het mogelijk de juridisch ouder
van een kind te worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. Dat betekent dat de
procedure van het aangeven en erkennen van een kind, net als bij heterostellen, bij de gemeente
gebeurt.
Naast de reguliere procedure geeft u een verklaring af bij de gemeente dat er sprake is geweest van
kunstmatige bevruchting bij een kliniek of instelling. Deze verklaring wordt afgegeven door Stichting
donorgegevens kunstmatige bevruchting (DKB).
Wanneer een verklaring aanvragen?
U kunt een verklaring aanvragen onder de volgende voorwaarden:

Uw kind is op of na 1 april 2014 geboren binnen een geregistreerd partnerschap of een huwelijk.

Er is gebruik gemaakt van een voor de vrouw onbekende donor.

U heeft nog geen aangifte gedaan bij de gemeente (u gebruikt deze verklaring voor het aangeven
van uw kind bij de gemeente).
In alle andere gevallen kunt u een erkenning procedure bij de gemeente volgen, hiervoor heeft u geen
verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting nodig.
Verklaring aanvragen
De moeder kan een verzoek voor deze verklaring via het ‘aanvraagformulier voor de verklaring voor de
procedure juridisch ouderschap (PDF | 218kB) ’ invullen en opsturen. Bij het verzoek moet u als moeder
een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen. U ontvangt vervolgens de verklaring van de Stichting DKB
om juridisch ouderschap te regelen.
Let op: het aanvragen van een verklaring duurt ongeveer 2 weken. Het advies is om de verklaring aan te
vragen vóór de geboorte van het kind.
Meer informatie
Neem bij vragen contact op met het secretariaat van de Stichting DKB.
2
Download