fff

advertisement
Antwoorden 2 week 36
1
Accijnzen zijn specifieke verbruiksbelastingen die worden geheven van bepaalde
consumptiegoederen.
2
Het motief is het externe effect wat diesel veroorzaakt, direct door vervuiling, indirect door
verkeersverstoppingen.
Diesel is geen de-merit good; om het verbruik af te remmen kan men niet bogen op het
paternalistisch motief.
3
Info: www.cbp.nl of www.dezuinigsteauto.nl
4
Zalm: hoge accijns, meer ontvangsten, betere overheidsfinancien
Netelenbos: hoge accijns, minder automobilisten, minder files
VROM: hoge accijns, minder vervuiling, beter voor het milieu
Economische zaken: hoge accijns, meer kosten voor bedrijven/burgers, minder groei
5
Netelenbos heeft het over prijsafspraken/kartelvorming.
Andere redenen kunnen zijn: in het buitenland zijn meer aanbieders, concurrentieoorlog op
de brandstoffenmarkt, schaalvoordelen, geografisch betere ligging/infrastructuur, et cetera.
6
Het geeft de Franse vervoersector een concurrentievoordeel; een vorm van valse
concurrentie daar de vervoerders van andere EU landen dit voordeel niet hebben. De EU
probeert dit soort handelsbelemmeringen uit de weg te ruimen en ruim baan te maken voor
eerlijke concurrentie.
7
Voor alle duidelijkheid, ze hebben allebei gelijk/ongelijk. Wat Shell niet zegt is dat buiten de 3
cent om in het raffinageproces ook winst gemaakt wordt. Shell gaat uit van 65 cent
(www.shell.nl) productiekosten (inkoop olie, zoeken naar nieuwe oliebronnen, onderzoek et
cetera) Deze 65 cent is een door Shell vastgelegd bedrag dat waarschijnlijk aan de ruime
kant bepaald is.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards