Practicum muskusrat - Biologie IJsselcollege

advertisement
Practicum muskusrat
Het practicum bestaat uit drie delen:



Snij practicum
Het maken van twee tekeningen die voldoen aan de tekenregels. Een tekening
geeft een overzicht van de rat met open buikholte, terwijl de borstholte nog achter
de gesloten ribbenkast ligt. De andere tekening geeft zoveel mogelijk details van
de organen in de borstholte of van het verteringsstelsel of van het urogenitale
stelsel. Je kunt hier dus kiezen.
Beantwoording van de vragen.
Het voorgaande wordt samengevat in een verslag dat ook foto`s bevat. Deze foto`s hoef je
niet zelf te maken. Op verzoek wordt elk detail gefotografeerd. Het is wel belangrijk dat het
plastic kaartje met nummer in beeld is zodat je later je foto kunt herkennen.
Vragen:
1. Snij practica, maar vooral dierproeven zijn vaak een onderwerp van discussie.
Formuleer je eigen standpunt en beargumenteer dit standpunt. Geef minimaal drie
argumenten voor en drie argumenten tegen.
2. Muskusratten behoren niet tot de ratten. Noem zoveel mogelijk kenmerken waaruit
blijkt dat de muskusrat geen rat is.
3. De muskusrat is een goede zwemmer en duiker. Leg uit hoe dit komt.
4. Een dier dat in water leeft kan gemakkelijk onderkoeld raken, vooral in de winter.
Geef aan op welke manier de muskusrat onderkoeling voorkomt.
5. Opvallend is de zeer grote blinde darm van de muskusrat. Leg de eventuele relatie
tussen de grote blinde darm en het voedsel dat de muskusrat eet.
6. Vreemd is dat de blinde darm na de dunne darm komt in het verteringskanaal. Een
belangrijke functie van de dunne darm is namelijk de opname van afgebroken
voedingsstoffen. Eventuele verteringsprocessen die in de blinde darm zouden kunnen
plaatsvinden lijken dus meer op mosterd na de maaltijd. Op welke mannier draagt de
grote blinde darm dan toch bij aan het verteren van voedsel?
Als we dit willen onderzoeken kan de onderzoeksvraag als volgt luiden:
“Op welke manier draagt de blinde darm van de muskusrat bij aan de vertering van
voedsel?”
Stel bij deze onderzoeksvraag een hypothese op. Geef vervolgens een beargumenteerd
antwoord op de hypothese.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards