Doorlichting, Dikke darm, onderzoek van de korte coloninloop

advertisement
Onderzoek van de dikke
darm
Korte coloninloop
Afdeling radiologie
Locatie Veldhoven
Het onderzoek van de dikke darm vindt plaats op:
Datum:
……………………………………………………….…………………….
Dag/tijdstip:
…………………….……
Melden:
afdeling radiologie Veldhoven, route 055
dag …………………………………..uur
Wilt u uw servicepas meenemen?
Wat is een onderzoek van de dikke darm?
Bij dit onderzoek worden röntgenfoto's gemaakt van het
gedeelte van de dikke darm tussen de stoma en de anus. Deze
foto’s geven informatie over de kwaliteit van de operatienaad en
dit gedeelte van de dikke darm. Dit gedeelte van de dikke darm
is tijdelijk niet gebruikt. Daardoor is een voorbereiding om de
darm schoon te maken niet nodig. De dikke darm wordt
zichtbaar gemaakt op de foto’s door een waterig
contrastmiddel.
Het onderzoek
U wordt opgehaald door de laborant. Die vertelt u welke kleding
uit moet voor het onderzoek. Zonodig krijgt u een
onderzoekshemd aan. De laborant neemt met u het verloop van
het onderzoek door. U komt op de onderzoekstafel te liggen.
De laborant brengt een slangetje in de anus. Via dit slangetje
laat de radioloog voorzichtig een waterig contrastmiddel in de
darm lopen. Er worden enkele foto’s gemaakt.
Na deze foto’s is het onderzoek klaar, U kunt vervolgens naar
het toilet om het waterig contrastmiddel uit te laten lopen.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 20 minuten.
1
Na het onderzoek
Er zijn geen bijzonderheden waar u rekening mee dient te
houden.
De uitslag van het onderzoek
Tijdens een vervolgafspraak informeert uw medisch specialist u
over de uitslag.
Straling
Om organen en bloedvaten zichtbaar te maken gebruiken we
röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw
gezondheid. De hoeveelheid röntgenstraling die wij gebruiken is
echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te
verwachten. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt.
Het is wel belangrijk om te weten of u in verwachting bent.
Sommige onderzoeken kunnen namelijk schadelijk zijn voor het
ongeboren kind.
Waardevolle bezittingen
Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in
en uitlopen. Grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en
andere waardevolle bezittingen kunt u beter thuislaten.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.
Belangrijk

Heeft u vragen over het onderzoek, bel dan met de afdeling
radiologie, telefoonnummer (040) 888 90 00.

Heeft u andere vragen neem dan contact op met uw arts,
die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bent u te laat op de afspraak, dan bestaat de mogelijkheid
dat u een nieuwe afspraak moet maken.

Bent u ziek of verhinderd bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk
24 uur voor het onderzoek) met de afdeling radiologie om
een nieuwe afspraak te maken. Dit kan van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, (040) 888 90 00.
2
Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven
Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
© MMC.131.201_12_16
Download