800 jaar windenergie in Nederland

advertisement
GEWONE VERGADERING
DER LEDEN VAN HET
BATAAFSCH GENOOTSCHAP DER PROEFONDERVINDELIJKE WIJSBEGEERTE
TE ROTTERDAM
OP MAANDAG 4 APRIL 2016 TE 20.00 UUR
In de zaal SH 2 van het Raadhuis
(ingang B via poort)
Spreker: Prof.dr. Johan Lange
Erasmus Medisch Centrum - Havenziekenhuis
ONDERWERP :
'Naadlekkage bij dikke darm en endeldarmoperaties: de grootste nog
resterende complicatie van buikchirurgie'
In Nederland worden zo'n 7500 dikke darm (colon)- en endeldarm
(rectum)operaties, meestal voor darmkanker, op jaarbasis uitgevoerd.
Honderd jaar geleden overleed nog ongeveer tien procent van de patienten
in aansluiting aan de operatie, tegenwoordig ongeveer twee procent,
ondanks dat tegenwoordig veel patiënten op veel hogere leeftijd dan vroeger
geopereerd worden. Hoewel dus de veiligheid rond de operatie voor de
patiënt sterk toegenomen is, resteren toch nog een aantal problemen, die de
hoogste prioriteit voor nog meer research behoeven, omdat ze een zeer
negatieve impact op het beloop van de genezing hebben en bij overleving
van de patiënt meestal gepaard gaan met permanente invaliditeit (stoma,
incontinentie). De belangrijkste resterende complicatie is ongetwijfeld de
lekkende darmnaad, waarvan het voorkomen in frequentie gedurende de
laatste eeuw helaas niet opvallend afgenomen is. Tijdens de voordracht
wordt ingegaan op de verschillende rollen, die de patiënt en de dokter met
betrekking tot de naadgenezing spelen. Daarnaast zal aandacht worden
geschonken aan het opsporen van naadlekkade, o.a. door het inzetten van
sensoren ter hoogte van de naad. Tenslotte zal een overzicht worden
gegeven van de verschillende behandelingen van naadlekkage.
Download