Patiënteninformatie MDL Lactose-intolerantie

advertisement
Patiënteninformatie MDL
Lactose-intolerantie
Waterstofgas H2 wordt door darmbacteriën in de dikke darm gemaakt tijdens voedsel
afbraak van koolhydraten (suikers). Het waterstofgas wordt opgenomen door het bloed, komt
langs de longen en wordt uitgeademd. Tijdens de waterstofademtest krijgt de arts informatie
over de opname van voedingsbestanddelen (bepaalde suikers) in de dunne darm. Als de
voedingsbestanddelen niet worden opgenomen, komen deze in de dikke darm. In de dikke
darm zitten de darmbacteriën die overig voedsel afbreken waarbij waterstofgas ontstaat. Je
kunt dus zeggen dat de arts bekijkt welke stoffen er niet door de dunne darm worden
opgenomen.
Wat is de klacht?
- Diarree
- Winderigheid
- Buikpijn
- Buikkrampen
- Opgeblazen gevoel
- Schuimende en zuurruikende ontlasting
Onderzoek naar de klacht
- Waterstofademtest
Wat zijn de behandelingen?
Afhankelijk van de uitslag van uw onderzoek moet u waarschijnlijk lactose weglaten uit uw
voeding.
Uitleg van de behandeling
Waterstofademtest
Het onderzoek is eenvoudig en niet pijnlijk. Om uw uitademingslucht op te vangen, blaast u
in een speciaal opvangreservoir. Na het eerste ademmonster krijgt u een suikeroplossing te
drinken. Daarna moet u twee uur lang elk kwartier of half uur een ademtest doen. Tijdens de
test mag u niet eten, drinken of roken. U mag wel wandelen, zitten of lezen.
Voorbereiding
De avond voor het onderzoek raden wij u aan een licht verteerbare maaltijd te eten zoals,
brood, witte rijst, kip, kaas, bloemkool, appelmoes, eieren, visfilet of magere vleeswaren.
LET OP! De dag voor het onderzoek mag u de hele dag geen melk, melkproducten, vers fruit
of vruchtensap met vruchtvlees drinken.
De ochtend van het onderzoek mag u niet eten, eten, drinken of roken. Dat betekent dat u de
dag voor het onderzoek om 24.00 uur voor het laatst mag eten, drinken of roken.
LET OP! De dag voor en de dag van het onderzoek mag u geen tandpasta, mondwater,
kauwgom kauwen of mondwater etc. gebruiken.
Medicijnen
Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van de test. Als u antibiotica gebruikt
moet u dat melden aan de arts. Als u medicijnen gebruikt die niet tijdelijk gestopt kunnen
worden (epilepsie, bloeddruk, hartmedicatie) mag u deze ’s ochtends innemen met een
beetje water.
Heeft u een kunstgebit? Wilt u die dan 24 uur voor het onderzoek reinigen met tandpasta?
Nazorg
U ontvangt de uitslag van het onderzoek binnen één week.
Plaats van de behandeling
Hoorn
Contact
Als u vragen heeft kunt u die aan uw arts of aan de verpleegkundige van de afdeling Interne
geneeskunde stellen. U kunt contact opnemen met de afdeling Interne geneeskunde op tel.
0229 257 823. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met tel. 0229 257 257
Links
http://www.mlds.nl/ziekten/130/lactose-intolerantie/
Maag-, darm- en leverziekten\web\Mei2014
Download