Colonoscopie - OLV Ziekenhuis Aalst

advertisement
OLV Ziekenhuis
GASTRO-ENTEROLOGIE
Patiëntenvoorlichting
Colonoscopie
Toepassingsgebied: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove - Gastro-enterologie
Colonoscopie laat de arts toe de binnenzijde van de ganse dikke darm te bekijken,
vanaf het laatste deel (de endeldarm) tot het laatste deel van de dunne darm. Het
onderzoek wordt gebruikt om darmpoliepen en bestaande of beginnende
kankergezwellen op te sporen en om darmontstekingen, zweren, en bloedingshaarden
vast te stellen. De colonoscoop is een soepele tube en verschaft een kleurenbeeld van
de binnenzijde van de dikke darm. Doorheen de colonoscoop kunnen andere
instrumenten ingebracht worden voor het afnemen van weefselstalen (voor later
onderzoek onder de microscoop), of voor het uitvoeren van behandelingen (stelpen
van bloedingen, wegnemen van poliepen, openmaken van vernauwingen, e.a.). Via de
colonoscoop kan lucht ingeblazen worden en vocht afgezogen worden om het zicht te
verbeteren.
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11
F. 053 72 45 86
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
F. 02 300 63 00
Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11
F. 054 31 21 21
Voorbereiding
De dikke darm moet volledig rein en leeg zijn om een degelijk en veilig onderzoek toe
te laten. Daarom zal u eerst gedurende enkele dagen een speciaal dieet moeten
volgen (voeding arm aan resten). Op de dag vóór het onderzoek en op de ochtend
van het onderzoek zal u ook speciale laxerende middelen moeten nemen om de darm
volledig te reinigen. Doorgaans bestaat deze laxerende voorbereiding uit het drinken
van een vrij grote hoeveelheid van een speciale reinigende vloeistof (doorgaans 4 liter
verdeeld over 2 dagen, maar andere modaliteiten zijn mogelijk). Op de dag van het
onderzoek mag u niet eten. U mag wel alle noodzakelijke medicaties innemen.
Sommige hartkwalen kunnen bepaalde voorzorgen vereisen, zodat u de arts hiervan
moet op de hoogte brengen vooraleer u de voorbereiding start. Vermeld ook aan de
arts alle medicatie die u neemt (vooral bloedverdunners, koortswerende midddelen,
pijnstillers, ijzerpreparaten). Diarree-remmende middelen zijn tijdens de voorbereiding
uiteraard niet wenselijk.
Het onderzoek
Bij het begin van het onderzoek wordt een sederend middel (en soms een pijnstiller)
via de ader ingespoten om het comfort van het onderzoek te verhogen, en om de
dikke darm maximaal te ontspannen. Het onderzoek duurt 30 minuten. Het onderzoek
begint in linker zijligging, maar tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden om van
houding te veranderen om het opvoeren van de colonoscoop te vergemakkelijken.
Veiligheid en risico's
Risico's Colonoscopie is een zeer veilig onderzoek. Behandelingen tijdens een
colonoscopisch onderzoek houden een iets groter risico in, maar ook deze zijn erg
beperkt. Bloeding kan optreden na het verwijderen van een poliep, maar dergelijke
bloedingen zijn doorgaans mineur en kunnen vrijwel altijd tijdens het onderzoek zelf
gestopt worden. Perforatie (een scheurtje in de wand van de darm) treedt uiterst
zeldzaam op, maar kan - indien het gebeurt - een operatie vergen.
Versiedatum: 19/04/2011
Pagina 1 van 2
Infectie: De colonoscoop is een ingewikkeld optisch-electronisch toestel bedoeld voor
meervoudig gebruik. Het toestel kan niet gesteriliseerd worden door verhitting boven
100 °C. Vóór elke nieuw gebruik wordt de colonoscoop grondig gereinigd en
gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de
bestaande de wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan uitgesloten
worden, is dit toch extreem zeldzaam. Indien u hierover meer details wenst, bespreek
dit vooraf met uw arts.
Na het onderzoek
Omwille van de sedatie moet u ter plaatse blijven tot dit middel grotendeels
uitgewerkt is (1 à 2 uur). U mag gedurende de eerstvolgende 12 uur na het
onderzoek geen auto besturen, zelfs indien u zich kiplekker voelt : uw reflexen kunnen
immers voor de rest van de dag vertraagd zijn. U dient dan ook beroep te doen op
iemand anders om u thuis te brengen. Na het onderzoek kan u ook gedurende enige
tijd nog buikkrampen voelen of een opgeblazen gevoel hebben. Dit is te wijten aan de
lucht die tijdens het onderzoek ingeblazen werd. Deze last verdwijnt snel wanneer u
wat wind kan laten. Doorgaans mag u na het onderzoek normaal eten. Soms kan de
arts u nog korte tijd dieet opleggen, bv. na het verwijderen van een poliep.
Versiedatum: 19/04/2011
Pagina 2 van 2
Download