Dienst Medische Beeldvorming

advertisement
Dienst
Medische
Beeldvorming
CT-colonografie
Dr. Van Melkebeke
Dr. Ceuterick
Dr. Van Geluwe
Dr. Janssens
Wat is een Ct-colonografie?
Een virtuele coloscopie of Ct-colonografie is een onderzoek waarbij
een arts de dikke darm onderzoekt door middel van een multislice
CT-scanner. De dikke darm wordt hierbij dimensioneel in beeld gebracht.
Deze beelden laten toe de binnenkant van de dikke darm over de volledige lengte te onderzoeken en afwijkingen van de wand van de darm
op te sporen.
In tegenstelling tot de gewone endoscopische coloscopie wordt bij
de virtuele coloscopie geen endoscoop in de dikke darm gebracht. De
virtuele coloscopie is een beeldvormend onderzoek waarbij de dikke
darm van buitenaf in beeld wordt gebracht.
Meer en meer wordt de virtuele coloscopie gebruikt als screeningsonderzoek voor afwijkingen van de dikke darm.
Voordelen:
• de ganse dikke darm kan volledig onderzocht worden
• het onderzoek duurt slechts een 10-tal minuten
• het onderzoek gebeurt zonder opname in het ziekenhuis
• een verdoving tijdens het onderzoek is niet nodig
• na het onderzoek kan men elke activiteit aanvatten
Voorbereiding op het onderzoek
Om het onderzoek zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren is een
goede voorbereiding van het grootste belang. De dikke darm dient zo
proper mogelijk te zijn.
Als patiënt volgt u dan ook een strikte tweedaagse voorbereiding. Een
radioloog zal u de nodige uitleg verschaffen. Hij/zij geeft u ook een
schriftelijk schema mee.
Het onderzoek
Een verpleegkundige komt u halen in de wachtzaal en brengt u naar de
CT-ruimte. Daar zal men u vragen om u in een kleedhokje volledig uit te
kleden en een hemdje aan te trekken.
Vervolgens mag U plaatsnemen op de CT tafel. De verpleegkundige
zal via de anus een fijne rectale sonde inbrengen. Hierlangs wordt
met een toestel lucht in de dikke darm geblazen. Bedoeling is de dikke
darm te laten uitzetten, waardoor eventuele afwijkingen in de darmwand duidelijk worden.
Vervolgens wordt een scan gemaakt van de buik in rug- en in buiklig,
eventueel ook nog in linker zijligging.
Na afloop van het onderzoek kan u desgewenst naar het toilet.
Daarna mag u zich weer omkleden en het ziekenhuis verlaten om uw
dagelijkse activiteiten te hernemen.
Resultaat van het onderzoek
U krijgt de resultaten van het onderzoek niet meteen. Deze worden
immers eerst bestudeerd door twee radiologen, die hun verslag overmaken aan de arts die het onderzoek voor u aanvroeg. Hij/zij zal u dan
de resultaten meedelen.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kan u steeds terecht op het secretariaat van
de dienst Medische Beeldvorming: 056/ 62 33 55.
Download