Brochure

advertisement
Inleiding
U bent opgenomen (geweest) op afdeling A1 Chirurgie/Urologie. Deze folder
bevat meer informatie over uw aandoening. Het is goed u te realiseren dat de
situatie voor iedereen weer anders kan zijn.
Appendicitis (blinde darmontsteking)
De blindedarm of appendix (letterlijk: aanhangsel) bevindt zich daar waar de
dunne darm overgaat in de dikke darm, dat wil zeggen rechtsonder in de buik.
Omdat de blindedarm soms lang (5 - 8 cm) en beweeglijk is, kan deze op een
andere plek komen te liggen, waardoor de pijnklachten van een
blindedarmontsteking soms niet rechts onder, maar meer in het midden en
Inleiding
Appendicitis (blinde darmontsteking)
Ontstoken appendix
Symptomen
Hoe wordt de diagnose appendicitis bij u gesteld?
De behandeling
Na ontslag
2
2
2
3
3
3
4
soms zelfs rechtsboven in de buik worden aangegeven.
Een blindedarmontsteking is een (meestal plotseling ontstane) ontsteking van de
blindedarm. De ontsteking kan soms zeer heftig verlopen en dan aanleiding
geven tot een buikvliesontsteking. In dat geval zit de pijn in de gehele buik.
Waarom de blindedarm ontstoken raakt, is niet duidelijk. De ontsteking kan
ontstaan doordat voedsel/ontlasting in de blindedarm vastzit. Een
blindedarmontsteking kan op alle leeftijden voorkomen, maar meestal op kinderof jong volwassenleeftijd.
Ontstoken appendix
1
Leefregels na ontslag - appendicitis (blinde darmontsteking) 29-08
-2016
2
Symptomen
Als een blinde darmontsteking al langer bestaat, is het lichaam vaak zelf al bezig
Bij een blindedarmontsteking beginnen de pijnklachten meestal op, rond of
de ontsteking tegen te gaan. Er vormt zich een zogenaamd infiltraat, wat inhoudt
boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar rechts onder in de buik. Soms
dat er rond de blinde darm ontstoken vetweefsel wordt gevormd. In dit stadium
worden de pijnklachten voorafgegaan door misselijkheid en braken. Er kan een
kan een operatie leiden tot een verhoogde kans op complicaties, zoals
lichte temperatuursverhoging zijn en een algeheel onwel bevinden (misselijkheid,
darmletsel of abcedering, waardoor vaak wordt gekozen om niet te opereren en
diarree of verstoppingsklachten). Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn, is het
de ontsteking met antibiotica te behandelen. Behalve een infiltraat kan een
aanraken van de buik en het daarna loslaten pijnlijk, met name rechtsonder.
langer bestaande blinde darmontsteking ook gepaard gaan met abcesvorming
Ook hoesten en lachen doen soms pijn. Dikwijls wordt ook vervoerspijn
(het vormen van een puscollectie in de buik). Soms kan dit met alleen antibiotica
aangegeven, bijvoorbeeld wanneer met een auto door een kuil l of over een
worden behandeld, soms is ook een drainage van deze puscollectie door de
verkeersdrempel gereden wordt. Soms gaan er aan de pijn rechtsonder enige
radioloog nodig.
dagen vooraf met vage buikklachten, die geleidelijk erger worden.
Wanneer een langer bestaande blinde darmontsteking met antibiotica goed
Hoe wordt de diagnose appendicitis bij u gesteld?
behandeld is, is daarna het verwijderen van de blinde darm niet nodig, behalve
Standaard word een vraaggesprek afgenomen en een lichamelijk onderzoek
als er klachten van pijn of herhaaldelijke ontstekingen blijven bestaan.
verricht. Daarnaast wordt bloed afgenomen om de ontstekingswaarden te
bepalen. Vaak wordt er een echo gemaakt om de diagnose te stellen. Eventueel
Na ontslag
wordt er aanvullend een CT scan of een MRI-scan gemaakt.
Indien u na ontslag weer klachten krijgt, dan kunt u tot de eerstvolgende
afspraak op de polikliniek contact opnemen met:
De behandeling
Wanneer een blinde darmontsteking nog maar kort bestaat, dan is wordt de
blinde darm bij voorkeur direct met een operatie verwijderd. Deze operatie, een
- de polikliniek Chirurgie (tijdens kantoortijden),
telefoonnummer 0512 - 58 88 09, of
‘’apppendectomie’’ geheten, kan zowel laparoscopisch (kijkoperatie) als met
een ‘’open’’ procedure (snee in de buik) worden uitgevoerd. Als de blinde darm
bij de operatie ontstoken, maar nog niet geperforeerd blijkt te zijn, dan is
- de afdeling Spoedeisende Hulp (buiten kantoortijden),
telefoonnummer 0512 - 58 81 45
nabehandeling met antibiotica niet nodig en kunt u vaak spoedig weer naar huis.
Als de blinde darm tijdens de operatie al geperforeerd blijkt te zijn, en er dus
darmbacteriën in de buikholte zijn vrijgekomen, dan is vaak een nabehandeling
met antibiotica gedurende enkele dagen nodig. Het verblijf in het ziekenhuis zal
in dit geval langer zijn.
3
Leefregels na ontslag - appendicitis (blinde darmontsteking)
4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards