klikken - Vakkenweb

advertisement
Commentaarformulier
Naam beoordelaar:____________________
Ik beoordeel het werk van:_______________
-Noteer de antwoorden onderaan het blad en op de achterkant of op een apart blaadje voorzien
van de naam beoordelaar en wiens werk je beoordeeld hebt!
-Na invulling retour aan degene waar het werk van is!
1. Zit alles in het schrijfdossier wat er op dit moment in moet zitten? Wat ontbreekt?
Mapje/ brief/ schrijfplan/ inleiding/middenstuk/slot?
2. Is het schrijfplan volledig en juist? Welke onderdelen ontbreken/ zijn niet juist?
3. Is de hoofdgedachte van de geschreven tekst duidelijk? Noteer de hoofdgedachte.
4. Voor welk publiek is de tekst bedoeld? Hoe kun je dit merken? Voorbeelden noemen!
5. Hoe beoordeeel je het begin van de tekst? Pakkend begin?
6. Welke structuur is er gebruikt voor het middenstuk? Voor-/nadelen of voor/tegenargumenten plus weerlegging?
7. Valt het middenstuk uiteen in deelonderwerpen? Welke?
8. Zijn er voldoende argumenten (voordelen)? Welke? Is daarbij ook een ondersteunend
argument gegeven?
9. Zijn er voldoende tegenargumenten (nadelen)? Welke?
10. Is er een weerlegging? Is deze overtuigend?
11. Is er gebruik gemaakt van signaalwoorden om de opbouw te verduidelijken? Geef
voorbeelden!
12. Bevat de tekst zinsbouwfouten? Welke?
13. Bevat de tekst spellingsfouten? Welke?
14. Is de lengte van het middenstuk correct?
15. Welke tips heb je om het gemaakte werk te verbeteren?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------antwoorden (gebruik ook de achterkant of een ander blaadje)!
Download