Invaginatie van de dunne darm

advertisement
GEZIEN
drs. Rosanne Wouda
anios heelkunde
Màxima Medisch Centrum,
Eindhoven-Veldhoven
dr. Gerrit Slooter
chirurg
Màxima Medisch Centrum,
Eindhoven-Veldhoven
Rik Ooms
radioloog
Màxima Medisch Centrum,
Eindhoven-Veldhoven
Invaginatie van de dunne darm
BEELD AUTEURS
‘Target sign’
als teken van
dunnedarminvaginatie.
Invaginatie van de
dunne darm. Op
medischcontact.nl
kunt u in een
filmpje zien hoe
de chirurg de
invaginatie opheft.
Wat ziet u?
Een 56-jarige vrouw heeft al jaren af en aan
rugklachten. Als ze uiteindelijk bij de orthopeed
belandt, maakt ze een zieke indruk. Wat ziet u op
de MRI?
U kunt reageren op medischcontact.nl/
watzietu.
Het antwoord vindt u volgende week in
Medisch Contact.
E
en 86-jarige vrouw komt op de
spoedeisende hulp omdat ze al
vijf weken lang veel moet braken. In het verleden had ze al
vaker zulke episoden van braken meegemaakt, maar de laatste dagen hield ze
niets meer binnen. De ontlasting was verminderd, maar brijachtig zoals altijd.
We zien een cachectische, bleke vrouw
met normale peristaltiek. Ze heeft diffuse
drukpijn boven in de buik. Het rectaal
toucher is niet afwijkend. De buikoverzichtsfoto toont een uitzetting van dunne
darm over een kort traject. Op een
echografisch beeld zien we boven in de
buik een ‘target sign’ wat duidt op een
invaginatie.
Bij operatie brengen we het geïnvagineerde deel van de dunne darm door een
beperkte incisie buiten de buik. De
afwijking zit ongeveer 30 cm vanaf het
ligament van Treitz. We kunnen de darm
eenvoudig strekken en voelen een poliep
als ‘leadpoint’ waarvoor we een beperkte
resectie verrichten. Weefselonderzoek
toont een submucosaal lipoom. Het
postoperatief beloop was ongecompliceerd.
Invaginatie van de dunne darm bij
volwassenen wordt meestal veroorzaakt
door een afwijking in de wand. In slechts
30 procent is er sprake van maligniteit.
Een ileus veroorzaakt door een afsluiting
hoog in de tractus digestivus kan, in
tegenstelling tot een ‘lage’ ileus, gepaard
gaan met normale peristaltiek.
contact
[email protected]
cc: [email protected]
Heeft u ook een interessante casus voor deze
rubriek?
Stuur tekst (max. 300 woorden) en beeld naar
[email protected]
17 JULI 2014 | MEDISCH CONTACT 1451
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards