Dubbelballon- enteroscopie

advertisement
info voor patiënten
Er is een bijzonder klein risico op darmperforatie wanneer een
poliep wordt verwijderd. Bij het verwijderen van poliepen kan
een bloeding ontstaan. Het risico is groter als u bloedverdunners neemt of als uw bloedstolling niet normaal is. Bij risicopatiënten gebeurt daarom voor het onderzoek een bloedafname
om de stolling te controleren.
Als een van deze verwikkelingen optreedt, moet u mogelijk
langer opgenomen blijven.
Mogelijke (milde en
voorbijgaande) klachten
na het onderzoek:
keelpijn
opgeblazen gevoel
misselijkheid
licht bloedverlies
Zeldzame complicaties:
perforatie
ernstige bloeding
pancreasontsteking
(pancreatitis)
Wie verwittigen bij vragen of
problemen na het onderzoek?
Uw behandelende arts op de endoscopische eenheid is beschikbaar voor eventuele aanvullende informatie na het onderzoek.
Meestal zal u een afspraak krijgen voor een raadpleging om
de resultaten van dit onderzoek en eventueel bijkomend
weefselonderzoek te bespreken.
Als u na het onderzoek een probleem ondervindt, neemt u
best contact op met het ziekenhuis:
Poli Maag-, darm- en leverziekten (tussen 8-17 uur):
09 332 23 00
Na 17 uur via Spoedgevallendienst: 09 332 27 42
MODULO.be 338093 - November 2014 - versie 2 (450)
Een dubbelballonenteroscopie is een onderzoek met weinig
risico op verwikkelingen. Er worden zoveel mogelijk voorzorgen
genomen om de risico’s minimaal te houden. Om overdracht
van infecties te vermijden worden alle toestellen gedesinfecteerd.
Toebehoren zoals biopsietangen en polieplussen zijn bestemd
voor eenmalig gebruik. Ze worden u ook aangerekend.
v.u.: Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
Voorzorgen en risico’s
Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten
Gebouw K12E (3de verdieping)
Tel. 09 332 23 00
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ
Gent. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.
UZ Gent
Postadres
De Pintelaan 185
Toegang
C. Heymanslaan
B 9000 Gent
T: +32 (0)9 332 21 11
[email protected]
www.uzgent.be
volg ons op
bloed, ademhaling & spijsvertering
Dubbelballonenteroscopie
Dubbelballonenteroscopie
Wat is een
dubbelballonenteroscopie?
Uur van het onderzoek:
Een dubbelballonenteroscopie is een kijkonderzoek van de
dunne darm. De techniek is in 2001 ontwikkeld in Japan.
Voordien was het niet mogelijk om de hele dunne darm via
een kijkonderzoek en zonder hulp van een chirurg te onderzoeken. Een dubbelballonenteroscopie wordt uitgevoerd
als de arts een afwijking van de dunne darm vermoedt.
Ook als er sprake is van onverklaarbaar bloedverlies via het
maag-darmkanaal kan de arts een dubbelballonenteroscopie
voorstellen. We spreken van onverklaarbaar bloedverlies
als een patiënt bloedarmoede heeft maar er met maag- en
dikkedarmonderzoek geen afwijkingen buiten de dunne darm
vastgesteld zijn. Afwijkingen van de dikke darm, slokdarm en
maag komen vaker voor dan dunnedarmafwijkingen. De arts
zal daarom meestal eerst een kijkonderzoek van de dikke
darm (colonoscopie), slokdarm en/of maag (gastroscopie)
uitvoeren. Als bij die onderzoeken geen afwijkingen worden
gevonden, is de kans groot dat er sprake is van een dunnedarmafwijking. Mogelijks heeft u in het kader hiervan ook al
een videocapsuleonderzoek ondergaan.
Naam van de aanvragende arts:
Een enteroscopie gebeurt met behulp van een endoscoop.
Dat is een flexibele slang waar een kleine camera en een
lampje aan bevestigd zijn.
U kreeg zonet in de polikliniek een afspraak voor een enteroscopie of onderzoek van de dunne darm. De arts heeft
u uitgelegd waarom u dit onderzoek moet ondergaan.
Deze brochure geeft u informatie over het verloop van en
de voorbereiding op het onderzoek. Wij vragen u om de
brochure aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht
in het onderzoek en kan u ons verwittigen als u denkt een
risicopatiënt te zijn. Als u na het lezen van deze informatie
nog vragen heeft, kan u steeds terecht op de polikliniek of
u kan ons bellen op tel. 09 332 23 00.
Datum van het onderzoek:
Belangrijk
Eerst aanmelden aan kassa 1 (onthaal gelijkvloers K12)
met uw identiteitskaart. Daar tekent u voor opname
op de hospitalisatieafdeling Hematologie, Gastroenterologie en Longziekten (gebouw K12B, 7de verdieping) of op de hospitalisatieafdeling Gastro-enterologie
(gebouw K12B, 3de verdieping). Breng eventueel de
formulieren van de hospitalisatieverzekering mee.
Vervolgens komt u naar de hospitalisatieafdeling.
Tijdens het kijkonderzoek kan de arts afwijkingen opsporen
en stukjes weefsel (biopten) wegnemen voor verder
onderzoek. Deze biopten worden vervolgens onder de microscoop verder onderzocht. De arts kan ook kleine ingrepen
verrichten: poliepen kunnen vaak onmiddellijk verwijderd
worden en de arts kan ook bloedingen stelpen.
Voorbereiding
Het onderzoek vindt plaats onder algemene verdoving.
Mogelijk wordt eerst een hart- en longonderzoek uitgevoerd
d.m.v. een elektrocardiogram en een röntgenfoto van de
longen. Soms moet ook een bloedafname gebeuren voor
u verdoofd kan worden. Of deze onderzoeken noodzakelijk
zijn, hangt af van uw leeftijd, eventuele hart- of longaandoening… Bij het vastleggen van de enteroscopie hoort u welke
voorafgaande onderzoeken nodig zijn. Deze onderzoeken
kunnen in het UZ Gent gebeuren of via de huisarts. In dit
laatste geval mag u niet vergeten de resultaten van de tests
mee te brengen op de dag van uw onderzoek.
U moet nuchter zijn vanaf middernacht (dit betekent
niets meer eten of drinken en niet meer roken).
Vanaf 1 week voor het onderzoek mag u geen ijzertabletten meer gebruiken.
Als het onderzoek gebeurt via anale weg is een
grondige voorbereiding van de dikke darm noodzakelijk (zie infobrochure coloscopie).
Verloop van het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u in een bed. U krijgt een infuus
in de arm voor de toediening van medicatie. Het zuurstofgehalte in uw bloed wordt constant gemeten via een meettoestelletje aan de vinger. De anesthesist dient u de slaapmedicatie toe. Hij volgt tijdens het onderzoek nauwgezet
uw bloeddruk en hartritme via een monitor.
De endoscoop, een soepel buisje verbonden met een
camera, wordt via de mond en/of via de anus tot in de
dunne darm gebracht. De arts beslist langs welke weg het
onderzoek gebeurt, afhankelijk van waar dunnedarmletsels
vermoed worden. Tijdens het onderzoek kan de arts afwijkingen opsporen en stukjes weefsel (biopten) wegnemen
voor verder onderzoek onder de microscoop. Ook kan de
arts kleine ingrepen verrichten, zoals poliepen verwijderen
en bloedingen stelpen.
Na het onderzoek
U slaapt nog enige tijd uit (ongeveer 30 minuten) terwijl
u van nabij gevolgd wordt. Na het onderzoek haalt een
verpleegkundige van de hospitalisatieafdeling u af en mag
u terug naar de kamer. Een paar uur na het onderzoek mag
u eten en drinken. De arts geeft de toestemming om naar
huis te gaan. Normaal gezien is overnachting niet nodig.
Download