enteroscopie via de anus onderzoek van de dunne darm met

advertisement
ENTEROSCOPIE VIA DE ANUS
ONDERZOEK VAN DE DUNNE DARM MET
DAGOPNAME
FRANCISCUS VLIETLAND
Dhr./mevr.
:................................................................
Afspraak datum:........................................ tijd:...............
U meldt zich om ………uur bij de balie van de verpleegafdeling
Dagopname, 3e etage route 3.06 Op de begane grond neemt u
lift B. Op de 3de etage loopt u rechtdoor. Hier krijgt u een bed
toegewezen en een infuusnaald ingebracht en wordt u met bed
naar de Longfunctie/Scopie afdeling, 1e etage route 1.06
gebracht.
Doordat dit onderzoek via de verpleegafdeling Dagopname
loopt verblijft u ongeveer vier uur in het ziekenhuis.
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken en het
beoordelen van het slijmvlies van de dunne darm, met
eventueel behandeling van afwijkingen. Zo kunnen
ontstekingen, zweren en gezwellen worden waargenomen en de
oorzaak van bloedingen worden opgespoord. Ook kunnen kleine
stukjes weefsel (biopten) worden afgenomen voor nader
onderzoek. Zo nodig kunnen vernauwingen worden verholpen
en bloedingen worden gestelpt. *
Voorbereiding
Voor het onderzoek moeten de darmen schoon zijn. Hiervoor
krijgt u Colofort en Bisacodyl voorgeschreven. Instructies
hiervoor vindt u in de speciale folder.
Diabetespatiënten overleggen met hun arts over de
voorbereiding.
Gebruikt u staaltabletten dan moet u daarmee een week van
tevoren stoppen.
Het is ook erg belangrijk dat uw bloedstolling in orde is. Als u
bloed verdunnende middelen via de trombosedienst gebruikt,
moet u met de arts die het onderzoek aanvraagt overleggen of
u hiermee door kunt gaan. Gebruikt u Ascal, Aspirine, Plavix of
Persantin dan kunt u hiermee doorgaan.
Als u in het verleden een hartoperatie heeft ondergaan moet u
dit melden aan uw huisarts. Ook in het geval van diabetes,
allergieën, longziekten en zwangerschap moet u dit melden aan
uw huisarts. Deze zal beoordelen of er speciale maatregelen
nodig zijn.
Verloop van het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de specialist, geassisteerd
door een endoscopieverpleegkundige.
Voor dit onderzoek ligt u met ontkleed onderlichaam, maar wel
bedekt met een doek op een bed/onderzoekstafel.
In overleg met de arts wordt eventueel sedatie gegeven. U
krijgt dan medicatie toegediend “het zogenaamde roesje”
waardoor u het onderzoek minder bewust meemaakt. Het kan
zelfs zijn dat u in slaap valt al is dat niet bij iedereen zo.
Tijdens het roesje wordt uw bloeddruk en zuurstofgehalte
gemeten. De meeste mensen herinneren zich naderhand weinig
tot niets van het onderzoek.
Een flexibele slang met daaroverheen een huls waar een ballon
aan bevestigd is om zo dieper de dunne darm te kunnen
inspecteren wordt via uw anus in de endeldarm geschoven.
Hierdoor kan de binnenkant van de dikke darm en een groot
gedeelte van uw dunne darm nauwkeurig worden bekeken.
Hierbij wordt ook wat lucht in de darm geblazen. Hierdoor
kunnen krampen of een opgeblazen gevoel en soms pijn
ontstaan. Dit verdwijnt meestal wanneer de slang weer
langzaam wordt teruggetrokken. Soms worden er kleine stukjes
weefsel (biopten) afgenomen voor nader onderzoek. Dit is
pijnloos.
Wanneer u tijdens het onderzoek pijn voelt meldt u dit aan de
arts. Aan het einde van dit onderzoek krijgt u nog een
ontluchtingsslangetje (rectumcanule) om het overtollige lucht
makkelijker kwijt te raken.
Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u door de verpleegkundige van de
dagopname terug gebracht naar uw kamer. Als u zich weer
helemaal hersteld voelt krijgt u toestemming van de
verpleegkundige van de afdeling Dagopname om het ziekenhuis
verlaten. Indien u een roesje heeft gehad is dit niet binnen een
uur. Het is belangrijk dat er thuis iemand toezicht houdt tot
24.00 uur. U mag 24 uur niet deelnemen aan het verkeer.
Mogelijke risico’s en complicaties
Hoe schoner de darm is bij aanvang van het onderzoek hoe
kleiner de kans op complicaties. Het risico op nabloedingen
neemt iets toe wanneer één of meerdere poliepen worden
verwijderd. Een bloeding die hierbij ontstaat stopt meestal
vanzelf.
Neem bij ernstige bloeding direct contact op. Tijdens
kantooruren met de Longfunctie/Scopie afdeling via de receptie
tel 010 893 00 00.
Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoed Eisende
Hulp via 010 893 93 93.
Uitslag en vragen
De uitslag van het onderzoek wordt met u of met degene die bij
u is (als u een roesje heeft gehad) besproken gelijk na het
onderzoek. Zijn er stukjes weefsel(biopten) afgenomen dan
krijgt u de uitslag hiervan op het volgende polikliniekbezoek.
Indien u door uw huisarts voor het onderzoek verwezen bent
bespreekt deze de uitslag van de biopten met u.
Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op
met de Longfunctie/Scopie afdeling via de receptie van het
ziekenhuis, tel 010 893 00 00.
* Wetenschappelijk onderzoek
Als bij u urine, bloed of weefsel wordt afgenomen voor
onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk ‘lichaamsmateriaal’
overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen
in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet
aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem
verwerken van uw lichaamsmateriaal.
Alle belangrijke informatie over onderzoek van
lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de
folder hoe u bezwaar kunt maken.
Mei 2011
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards