MRI onderzoek dunne darm

advertisement
Uitgave patiëntencommunicatie
Radiologie
Vragen t.a.v. Buscopan toediening
1. Heeft u eerder Buscopan gehad?
ja/nee
2. Heeft Buscopan tot een reactie geleid? ja/nee
3. Heeft u een verhoogde oogboldruk
(Glaucoom)?
4. Is uw prostaat vergroot waardoor
urine wordt vastgehouden?
5. Heeft u een verhoogde hartslag?
ja/nee
6. Heeft u last van dikke darm
afwijkingen, m.n. megacolon?
7. Heeft u een spierziekte (myasthenia
gravis)?
ja/nee
MRI onderzoek
dunne darm
ja/nee
ja/nee
ja/nee
Zijn er verder bijzonderheden die u ons wilt
melden?
Schroom niet en vertel het de radiodiagnostisch
laborant of het administratieve personeel voor het
onderzoek.
Ziekenhuis St Jansdal
Wethouder Jansenlaan 90 - Postbus 138 - 3840 AC Harderwijk
Telefoon 0341 46 39 11 - Internet www.stjansdal.nl
Harderwijk, augustus 2015
CAZ RO 71.08.15
U bent door de medisch specialist naar de afdeling
radiologie verwezen om een MRI te laten maken.
Het onderzoek wordt door de radiodiagnostisch
laborant(e) uitgevoerd.
Een ieder wordt zo snel mogelijk geholpen. Daar de
tijdsduur per onderzoek verschillend is en in veel
onderzoekskamers tegelijk wordt gewerkt, wordt
een andere patiënt soms eerder geholpen dan u.
Mocht er iets zijn dat u wilt weten of mocht u iets
niet begrijpen, neem dan contact met ons op. Wij
zijn er voor om u te helpen.
Het telefoonnummer van de afdeling radiologie is:
(0341) 463650
Verhinderd
Bij verhindering dient u ons tenminste 24 uur van te
voren te berichten, daar wij anders genoodzaakt zijn
dit verzuim in rekening te brengen.
MRI onderzoek dunne darm
Doel van het onderzoek
Tijdens het onderzoek spuiten wij contrastvloeistof
(Gadovist) via een infuus in uw arm.
Het onderzoek duurt ongeveer drie kwartier.
Het doel van het onderzoek is het zichtbaar
maken van de dunne darm met behulp van drinken
van een ruime hoeveelheid vocht. In dit vocht
zit Johannesbroodpitmeel. Bent u allergisch voor
noten en zaden? Geef dit dan zo spoedig mogelijk
door aan de afdeling Radiologie. U mag dan geen
Johannesbroodpitmeel vloeistof drinken.
Na afloop van het onderzoek
Voorbereiding
Uitslag
U hoeft geen speciaal dieet te volgen. Als de dunne
darm niet helemaal schoon is loopt het vocht iets
langzamer door en is de dunne darm nog beter af te
beelden.
Uw behandelaar heeft na ongeveer vier werkdagen
de uitslag.
Afspraak
Melden
Wilt u zich melden op
U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie
van de afdeling radiologie. Dit is circa één uur voor
het onderzoek. Graag de vragenlijst, die u eerder
heeft ontvangen, ingevuld meenemen en de vragen
op de achterzijde van dit formulier
Een uur voor het onderzoek
Om uw dunne darm goed zichtbaar te maken,
krijgt u twee liter vloeistof (Johannesbroodpitmeel
vloeistof) te drinken op de afdeling.
Tijdens het onderzoek
U ligt op uw rug. U wordt verzocht tijdens het
onderzoek niet te bewegen. Instructies krijgt u via
een luidspreker van de radiodiagnostisch laborant(e).
Wij vragen u geregeld om de adem in te houden.
Om de afbeelding van de darmen te verbeteren
is het nodig de darm bewegingen af te remmen.
Hiervoor wordt Buscopan gegeven via het infuus in
de arm.
Omdat er twee liter vocht door de darmen is
gelopen, kunt u al snel na het onderzoek last krijgen
van diarree. Neemt u daarom schoon ondergoed
mee.Verder kunt u uw normale voedingspatroon
hervatten.
Dag:
Datum:
Tijd:
bij de balie van de afdeling radiologie,
bewegwijzeringsnummer 0.78.
Patiëntenpas meebrengen alstublieft
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards