Voorbereiding voor een CT scan van de dunne darm_september 2015

advertisement
Voorbereiding voor een CT scan van
de dunne darm
Om de dunne darm goed te kunnen beoordelen tijdens het onderzoek mogen er geen
ontlasting of voedselresten aanwezig zijn in de dunne darm. Er bestaat dan namelijk de kans
dat het onderzoek opnieuw gedaan moet worden.
Om uw dunne darm leeg te maken heeft u magnesiumsulfaat en Bisacodyl mee gekregen.
Deze middelen activeren de stoelgang en veroorzaken diarree.
Algemeen
U dient de instructies van de voorbereiding nauwkeurig op te volgen.
U begint de dag vóór het onderzoek met de voorbereiding.
Eet en drink alleen datgene dat in het dieetvoorschrift staat.
Het is van belang voor het onderzoek dat u voldoende drinkt. Wij adviseren u om de dag voor het
onderzoek minimaal 3 liter te drinken (Zie “Eén dag voor het onderzoek”)
Diabetes (suikerziekte)?
Heeft u diabetes en gebruikt u Metformine-tabletten of Glucovance®? Uw arts zal u in dit geval
adviseren over het gebruik van deze medicijnen.
Bij onduidelijkheden hierover kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of uw
diabetesverpleegkundige.
-1-
MCL | Patiënteninformatie
Voorbereiding voor een CT scan van
de dunne darm
Nierfunctie
Bij mensen met een verminderde nierfunctie is een voorbereidende behandeling nodig. Dit houdt
in: het toedienen van extra vocht via een infuus voor en na het CT onderzoek. Als deze
behandeling bij u nodig is, bespreekt de arts dit met u. Is het niet met u besproken? Dan is deze
behandeling voor u niet van toepassing.
Eén dag voor het onderzoek
•
Houdt u de gehele dag aan onderstaand dieet. Dit dieet bestaat alleen uit vloeibaar voedsel.
Gebruik hiervan minimaal 3 liter.
•
Drink ’s middags om ongeveer 12.00 uur het flesje met magnesiumsulfaat leeg.
•
Neem om ongeveer 15.00 uur de 2 Bisacodyltabletjes in.
Het dieet
U mag alleen de onderstaande producten drinken:
•
Water of mineraalwater zonder koolzuur
•
Limonadesiroop
•
Gezeefde bouillon
•
Thee en koffie
•
Vruchtensappen (zonder vezeltjes), zoals appelsap, bessensap, druivensap, grapefruitsap en
sinaasappelsap
De dag van het onderzoek.
Vanaf 3 uren voor het onderzoek mag u niets meer eten en drinken.
Om de dunne darm goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk om deze goed te vullen met
contrastmiddel. Dit contrastmiddel drinkt u vlak voor het onderzoek op.
-2-
MCL | Patiënteninformatie
Voorbereiding voor een CT scan van
de dunne darm
Het is daarom nodig dat u zich 1 uur vóór het onderzoek meldt bij de balie van de afdeling
radiologie. U krijgt dan een fles met 1½ liter van het contrastmiddel en een beker. Het
contrastmiddel is een waterige vloeistof (johannesbroodpitmeel opgelost in water;
johannesbroodpit kan laxerend werken). U neemt vervolgens plaats inde wachtruimte. U drinkt
daar binnen een uur de fles leeg.
Als u tijdens dit uur de afdeling verlaat, wilt u er dan voor zorgen dat u minimaal 10 minuten vóór
de afspraaktijd weer in de CT-wachtkamer bent?
Heeft u hartritmestoornissen of bent u dialysepatiënt en mag u vanwege deze aandoening niet
zoveel drinken in korte tijd? Overleg dan met uw specialist.
Hierna krijgt u het CT onderzoek. Als u aan de beurt bent haalt de laborant u op uit de
wachtruimte. Informatie over het CT onderzoek kunt u lezen in de aparte brochure hierover.
Vlak voor de scan krijgt u een injectie met glucagon in een ader in de elleboogsplooi. Glucagon is
een middel dat kortdurend de darmbeweging vermindert. Dit middel heeft geen invloed op het
bewustzijn en u merkt ook niets van het effect op de darm.
Heeft u een bijniertumor of een insulineproducerende tumor? Meld dit dan voor het onderzoek
aan de laborant(e).
Heeft u diabetes, dan krijgt u geen glucagon, omdat deze stof uw bloedsuikerwaarden beïnvloedt.
-3-
MCL | Patiënteninformatie
Voorbereiding voor een CT scan van
de dunne darm
Uw afspraak
Het onderzoek vindt plaats op:
_________dag, dd ________ om ________ uur op de afdeling radiologie (route 77).
U mag die dag vanaf ________ uur niets meer eten en drinken.
U meldt zich om ________ uur bij de balie van de afdeling radiologie.
Deze folder hoort bij de folder ‘Algemene informatie over de CT scan
www.mcl.nl
Afdeling Radiologie:
058 - 286 3535
©MCL september 2015
Docnr. 24713 (5)
-4-
MCL | Patiënteninformatie
Download