Meest gestelde vragen SlingerAap

advertisement
Meest gestelde vragen SlingerAap
Aanmelden en plaatsing
 Kan ik een keer komen kijken?
Ja, we ontmoeten u graag bij SlingerAap in de kantine van sportcentrum Arcus
om kennis te maken en uw vragen te beantwoorden. Om als
ouder/vertegenwoordiger deel te nemen en of naar het programma te kijken is
niet mogelijk omdat de beweegactiviteiten op en rondom sportcentrum Arcus
plaats vinden en we dus niet op één locatie blijven. Daarnaast vinden we het
beter voor uw kind en de andere kinderen als ouders/vertegenwoordigers niet bij
het beweegprogramma aanwezig zijn.
Uw kind mag altijd 1 keer GRATIS deelnemen om te ervaren of SlingerAap bevalt.
Meld uw kind vooraf aan via [email protected] of neem telefonisch contact op
06 – 229262 71 voor een GRATIS kennismaking.
Na deze GRATIS kennismaking kunt u uw kind aanmelden.
 Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
De makkelijkste manier om uw kind aan te melden is via het inschrijfformulier op
de website van SlingerAap www.slingeraap.com . U kunt het inschrijfformulier ook
via de e-mail sturen naar [email protected]
 Krijg ik een bevestiging van mijn aanmelding?
Ja, u ontvangt een bevestiging van de aanmelding en na aanmelding neemt
SlingerAap telefonisch contact met u op om de aanmelding te checken en
eventuele bijzonderheden te noteren.
Programma
 Is het nodig dat ik als ouder/vertegenwoordiger erbij blijf?
Nee, dit is niet nodig. Daarnaast vinden het ook beter voor uw kind en de andere
kinderen dat ouders/vertegenwoordigers niet bij het beweegprogramma
aanwezig zijn. Indien u dat wenst dan kunt u uiteraard in de kantine van
sportcentrum Arcus verblijven.
 Hoe groot is een groep bij SlingerAap?
We gaan uit van een groepsgrootte van 15 kinderen per leeftijdsgroep. Verder
hanteren we het vier ogen principe, dat wil zeggen dat er altijd een 2 e persoon
aanwezig is in de vorm van een medewerker, stagiair of een vrijwilliger.
 Welke schoenen en kleding kan ik mijn kind het beste aantrekken?
U kunt uw kind het beste makkelijk zittende kleding en (sport)schoenen
aantrekken die tegen een stootje kunnen en vies mogen worden.
 Hoe laat kan ik mijn kind ophalen?
U kunt uw kind na afloop van SlingerAap ophalen.
Dat is om 16.00 uur of om 18.00 uur.
BUITEN SCHOOL BEWEEG PLEZIER
SlingerAap Wijchen | Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602 HX Wijchen
06 – 229 262 71 | [email protected] | www.slingeraap.com
 Is het mogelijk mijn kind eerder op te halen?
Omdat het programma tot 16.00 uur of 18.00 uur duurt, kunt u uw kind niet
eerder ophalen dan deze tijden. Mocht het incidenteel een keer voorkomen dat u
uw kind eerder wilt ophalen, neem dan telefonisch contact op. Deze kan u
aangeven waar de groep zich op het sportpark begeeft, zodat u uw kind daar zelf
op kan halen.
 Mijn kind wil een vriendje/vriendinnetje meenemen, kan dat?
De kinderen die zich hebben aangemeld voor 46 of 40 weken krijgen de
mogelijkheid om drie keer per jaar een vriendje of vriendinnetje mee te nemen.
 Mijn kind kan niet komen, hoe kan ik afmelden?
Indien uw kind niet naar SlingerAap kan komen dan verzoeken we u dit door te
geven via de e-mail [email protected] of telefonisch via 06 – 22926271.
Knipkaart
 Hoe werkt de knipkaart?
SlingerAap heeft 2 knipkaarten (1 met 6 knippen en 1 met 24 knippen). De
knipkaarten zijn 1 jaar geldig (De datum van aankoop is hiervoor bepalend).
De knipkaarten bieden de gelegenheid om incidenteel van SlingerAap gebruik te
maken. Met de knipkaart kunt u ook kiezen tussen de verschillende dagen en
programmatijden. Indien uw kind aan het 4 uur durende programma deelneemt
dan is dat 2 knippen. Neemt uw kind aan het 2 uur durende programma deel dan
is dat 1 knip.
 Wanneer krijg ik de knipkaart?
Na betaling ontvangt u tijdens de eerste bijeenkomst de knipkaart.
 Ik heb een knipkaart, moet ik mijn kind aanmelden als deze naar
SlingerAap wilt komen?
Ja, u kunt uw kind tot uiterlijk 12.00 uur op de dinsdag of donderdag aanmelden
voor deelname via [email protected] of telefonisch 06 – 22926271.
 Is de knipkaart persoonlijk of mogen er ook andere gebruik van maken?
De knipkaart is persoonlijk en komt op naam van uw kind te staan.
Andere kinderen kunnen geen gebruik van uw knipkaart maken.
Vervoersservice
 Kan mijn kind door SlingerAap van school opgehaald worden?
Ja, SlingerAap biedt vervoerservice aan. Taxi Rutten is het bedrijf dat voor
SlingerAap het vervoer regelt.
 Hoe meld ik mijn kind aan voor de vervoerservice?
Via het inschrijfformulier op de website van SlingerAap www.slingeraap.com kunt
u uw kind aanmelden.
 Waar wordt mijn kind opgehaald?
Per school is er een vast ‘SlingerAap taxipunt’ waar uw kind moet verzamelen en
wordt opgehaald door de taxi. Dit vaste SlingerAap taxipunt wordt zo spoedig
mogelijk per school op de website van SlingerAap aangegeven.
BUITEN SCHOOL BEWEEG PLEZIER
SlingerAap Wijchen | Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602 HX Wijchen
06 – 229 262 71 | [email protected] | www.slingeraap.com
 Mijn kind hoeft niet opgehaald te worden, hoe kan ik afmelden?
Indien uw kind een keer niet opgehaald hoeft te worden van school dan verzoeken
wij u dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 12.00 uur, via de mail door te
geven aan [email protected]
Het vervoer afmelden geeft geen restitutie van de kosten.
 Wie is verantwoordelijk voor het vervoer?
Tijdens het vervoer van uw kind is taxibedrijf Rutten verantwoordelijk en is
hiervoor verzekerd.
SlingerAap is verantwoordelijk vanaf het moment dat taxibedrijf Rutten uw kind
aan ons overdraagt.
Betalingen en facturen
 Hoe gaat de betaling?
Na aanmelding van uw kind nemen wij telefonisch contact met u op of wij de
juiste gegevens hebben ontvangen en/of er bijzonderheden zijn die van belang
zijn. De eerste keer mag uw kind GRATIS deelnemen om te kijken of het bevalt.
Daarna ontvangt u per maand een factuur. De facturen worden 1 maand voor de
betreffende maand per e-mail gestuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden
voldaan. De maandkosten die u betaalt zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag en
gedeeld door 12 maanden.
Voor knipkaarten dient u het totale bedrag via IDEAL vooraf te voldoen.
 Wanneer ontvang ik de factuur?
De factuur ontvangt u rond de 15e van de maand.
 Moet ik het bedrag in 1 keer betalen?
Nee, dat moet niet. U ontvangt per maand een factuur.
Indien u dat wenst dan kunt u het bedrag in 1 keer, per kwartaal of half jaar
betalen. Dit kunt u tijdens het telefonische overleg aangeven.
 Ik heb een vraag over de factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt een mail sturen naar [email protected] of bellen naar 06-22926271
Overig
 Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?
Op de website van SligerAap www.slingeraap.com staan de Algemene
Voorwaarden van SlingerAap.
 Hoe gaat SlingerAap met de persoonlijke/privacygegevens om?
SlingerAap heeft een privacyreglement opgesteld welke te vinden is op de website
www.slingeraap.com
 Ik heb een suggestie, waar kan ik die melden?
Fijn als u uw suggesties en tips en tops met ons wilt delen. Stuur een mail naar
[email protected] of neem telefonisch contact op met 06 – 22926271.
BUITEN SCHOOL BEWEEG PLEZIER
SlingerAap Wijchen | Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602 HX Wijchen
06 – 229 262 71 | [email protected] | www.slingeraap.com
 Hoe kan ik een klacht indienen?
In eerste instantie kunt u uw klacht bij de begeleider indienen. Wilt u uw klacht
toch liever schriftelijk indienen dan kan dat door een mail te sturen naar
[email protected] . We nemen dan telefonisch contact met u op voor het
maken van een afspraak (indien gewenst).
Wij zien graag dat u tevreden bent over SlingerAap. Dus heeft u suggesties of een
klacht meld deze dan aub?
 Is SlingerAap verzekert?
Ja, SlingerAap heeft een aansprakelijkheidsverzekering
 Wat is SlingerAap?
SlingerAap is een sportieve tijdbesteding voor basisschooljeugd van 4 t/m 12 jaar.
Bij SlingerAap worden sportieve activiteiten aangeboden gericht op spelen,
bewegen en sporten.
 Wat is het verschil met een BSO of kinderopvangorganisatie?
SlingerAap is een professionele (sport)organisatie en biedt naschoolse speel,beweeg,- en sportactiviteiten aan. SlingerAap valt niet onder de wet kinderopvang
en wordt ook niet vanuit de wet kinderopvang gefinancierd. Voor de kosten van
SlingerAap ontvangt u géén kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
Een BSO of kinderopvangorganisatie valt onder de wet kinderopvang en staan
landelijk geregistreerd indien men voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
 Wat is het verschil met een sportvereniging?
Het programma van SlingerAap bestaat uit spelen, bewegen of sporten omdat
deze drie elementen de basis vormen voor het maken van een slimme sportkeuze.
De beweegactiviteiten vinden buiten in een natuurlijke, sportieve omgeving plaats
en zijn gericht op de grondvormen van bewegen van de meest voorkomende
sporten. Plezier en je talenten ontdekken staan centraal.
Bij sportverenigingen leren de kinderen technieken en tactieken en is de focus
veelal gericht op één sport.
BUITEN SCHOOL BEWEEG PLEZIER
SlingerAap Wijchen | Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602 HX Wijchen
06 – 229 262 71 | [email protected] | www.slingeraap.com
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards