Verpleegkundig Specialist - Hermans - huisarts

advertisement
Huisartspraktijk
P.H.T. Hermans
Tuinstraat 1a
7741 SK Coevorden
Openingstijden
Spreekuurtijd
De praktijk is op werkdagen geopend van
8.00 -17.00 uur. Er kan de hele dag gebeld worden
voor het maken van afspraken, advies of zo nodig
een visite. Op aanvraag is het mogelijk op maandag
tussen 7.00-8.00 uur en van 17.00-18.30 uur een
afspraak te maken.
Per consult is er 15 minuten tijd voor u beschikbaar.
Behalve op dinsdag dan is er 10 minuten
gereserveerd. Dit is voor de meeste klachten
voldoende.
Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u
vragen of er een dubbele afspraak gemaakt kan
worden, dit kan worden ingepland als daar de ruimte
voor is.
Vanzelfsprekend houden alle werknemers in de
huisartsenpraktijk zich aan het privacy reglement.
Afspraak maken
Praktijknummer:
0524-512314
Spoednummer:
0524-524762
Faxnummer:
0524-221006
E-mail: [email protected]
Website: Hermans.Praktijkinfo.nl
Avond, weekend en nachtdienst:
0900-3336333 (20 ct./minuut) via centrale
huisartsenpost Hardenberg.
Uitsluitend voor spoedgevallen.
Als u belt voor het maken van een afspraak wordt er
door de assistente gevraagd naar de reden van uw
afspraak.
De assistente kan dan beoordelen of u een consult,
visite of telefonisch advies van de huisarts nodig
heeft, of een consult of telefonisch advies van de
doktersassistente.
Deze telefoonlijn wordt veel gebruikt en kan dus
wel eens bezet zijn.
Ook kunt u tijdelijk “in de wacht “ worden gezet.
Wanneer er dringend medische hulp nodig is
binnen kantoortijden kunt u gebruik maken van
het spoednummer Tel.: 524762
Dit kan echter alleen op tijden waarop de praktijk
geopend is.
Belt u dit nummer alleen voor spoedgevallen!
Telefonisch spreekuur
Indien u een telefonisch advies van uw huisarts
wenst, kunt u dit 's morgens bij de doktersassistente
aanvragen. De dokter belt u dan terug tussen 14.00
en 16.00 uur.
Praktijkassistentes
De assistentes zijn: Mirjan Theisens
Iolenthe Warring
Tamara Annen
Cootje Broenink
Zij zijn er niet alleen voor het maken van afspraken,
maar ook voor het beantwoorden van vragen.
U kunt hen advies vragen over: gebruik van
medicijnen, eenvoudige ziekten zoals verkoudheid,
rugpijn, diarree, kinderziektes e.d.
Ook praktische vragen over verwijskaarten,
machtigingen voor de verzekering, nota’s e.d., kunt
u aan hen stellen.
De praktijkassistentes doen zelfstandig onder meer
de volgende medische verrichtingen:
- uitspuiten van oren
- bloeddrukcontrole
- aanstippen van wratten
- geven van injecties en vaccinaties
- hechtingen verwijderen
- maken van baarmoederhalsuitstrijkjes
- 3-maandelijkse diabetescontrole
- Longfunctieonderzoek ( spirometrie)
- Bloedvatonderzoek ( Doppler)
Verpleegkundig Specialist
Anita Wubbels is Verpleegkundig Specialist in de
huisartsenpraktijk.
Een Verpleegkundig Specialist is een BIG
geregistreerde HBO-verpleegkundige die een
specifieke Masteropleiding heeft gevolgd. Zij ziet
zelfstandig patiënten, doet lichamelijk onderzoek,
stelt een diagnose, schrijft zo nodig medicatie voor
en/of verwijst eventueel door. Er is een nauwe
samenwerking met de huisarts.
Het kan zijn dat u een afspraak bij haar krijgt, waar u
eerder gewend was om hiervoor bij de huisarts te
komen.
Praktijkondersteuner
De zorg voor patiënten met chronische
aandoeningen is binnen de huisartsenpraktijk
veranderd. De praktijkondersteuner ziet patiënten
met aandoeningen als diabetes, chronische
longaandoeningen en patiënten die bekend zijn met
of een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van
hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner heeft
een opleiding op HBO niveau gevolgd en werkt
nauw samen met de huisarts. In onze praktijk zijn
Iolenthe Warring en Tamara Annen
praktijkondersteuners. Als u een van bovenstaande
aandoeningen heeft wordt u, nadat de diagnose
gesteld is door de huisarts of verpleegkundig
specialist, door hen verder begeleid.
-Apotheek Jansen in de Tuinstraat 1 (naast onze
praktijk). De openingstijden zijn: 08.30 - 17.30 uur.
Op zaterdag is apotheek Jansen geopend van 11.00 12.00 uur en van 13.00 - 14.00 uur.
Op zondag is deze apotheek geopend van
12.00-13.00 uur.
Administratie
Huisartsenopleiding
Henny van der Haar helpt ons bij de financiële
administratie.
De praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding
Groningen.
Het komt voor dat er een huisarts in opleiding
(onder supervisie) werkzaam is.
De huisarts in opleiding is een volledig bevoegde
arts, die zelfstandig spreekuur en visites doet.
Indien u uw huisarts zelf wilt spreken, moet u dit
aangeven bij het maken van een afspraak.
Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige (SPV-er)
In onze praktijk houdt dhr. J Wierda spreekuur op
dinsdagmiddag.
De huisarts of verpleegkundig specialist kunnen u
naar hem verwijzen voor psychische problemen.
Recepten
Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u de
etiketten van de medicijnverpakking (gebundeld per
patiënt) in de daarvoor bestemde bak bij de balie of
door de brievenbus deponeren. U kunt ook een
email sturen naar [email protected] met uw
naam, geboortedatum en het recept wat u nodig
bent.
Recepten die voor 11.30 uur zijn aangevraagd,
liggen (in principe) de volgende werkdag na 16.00
uur klaar bij uw apotheek.
Ook kunt u de website gebruiken om
herhaalrecepten aan te vragen.
hermans.praktijkinfo.nl
Apotheken
Er zijn 2 apotheken in Coevorden.
-Singelapotheek aan de Burg. Gautiersingel 49
Dienst- en waarneming regeling
De spoedeisende hulp tijdens de avonden, nachten
en weekenden vindt plaats bij de centrale spoedpost
te Hardenberg. (in het Röpcke Zweers ziekenhuis)
U kunt daar alleen terecht voor spoedgevallen en na
evt. telefonisch overleg.
Tel: 0900-3336333
Op donderdagmiddag hebben dokter Hermans en
mevr. Wubbels een vrije middag. De assistente is
wel aanwezig voor het beantwoorden van vragen en
kan u eventueel bij spoedgevallen doorverwijzen
naar dokter Koelemeijer en dokter Geertjes
Klachten
Als u klachten over ons heeft of het niet eens bent
met de gang van zaken, willen wij dat graag van u
vernemen. Dat kan mondeling of via een klachten
formulier in de wachtkamer. Deze kan u ook
downloaden van de website.
Als u om één of andere reden niet in de gelegenheid
bent dat te doen, kunt u zich wenden tot de
Klachtencommissie Huisartsen Noord Nederland,
Tel: 0592-243865.
Tot slot
Soms horen wij achteraf dat mensen een huisbezoek
hadden verwacht.
Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor een
extra controle na een ernstige ziekte.
Wij kunnen niet altijd in schatten wanneer men onze
hulp verwacht.
Schroomt u niet de telefoon te pakken en er gewoon
om te vragen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards