ziekte of ongeval

advertisement
Ik word mama/papa!
BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS
BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS
zIekte of ongeval
ZIEKTE OF ONGEVAL
Als zelfstandige ben je erg kwetsbaar voor de risico’s van een ziekte of ongeval. Of het nu om
CAISSE
D’ASSURANCES
PENSION
een griepje, een gebroken arm
ofSOCIALES
een ernstige ziekte
gaat,
het heeft hoe dan ook invloed op
COMPLÉMENTAIRE
je inkomen. Ook als je jouw partner of kindje(s) moet verzorgen, heeft dit vaak gevolgen voor
je zaak. Daarnaast heb je nog de medische kosten die snel kunnen oplopen. Goed beschermen en risico’s incalculeren is dus de boodschap!
SOCIAAL
VERZEKERINGSFONDS
AANVULLEND PENSIOEN
STARTERSCONSULT
ONDERNEMINGSLOKE T
mIjn kInderen gaan uIt huIs
STARTERSCONSULT
ONDERNEMINGSLOKE T
EXTRAna
SERVICE
– AANVULLEND
verder werken
mIjn ZENITO
pensIoen!
VAN ZENITO
VERZEKERD
WAT ZIJN DE WETTE LIJKE
VOORZIENINGEN?
• Gedeeltelijke terugbetaling van je ziekteen hospitalisatiekosten
• Uitkeringen arbeidsongeschiktheid
• Maximumfactuur bij het ziekenfonds
• Verhoogde tegemoetkoming (vroeger:
omnio-statuut) voor een hogere
terugbetaling van je ziektekosten
• Gelijkstelling ziekte: kosteloos vrijwaren
van je sociale rechten bij stopzetting van
je activiteit omwille van ziekte
• Mits toestemming van je ziekenfonds
beperkt actief blijven tijdens je
arbeidsongeschiktheid
FONDS DE SOLIDARITÉ
• Gratis rechtsbijstand bij
geschillen met
het ziekenfonds
met pensIoen!
• Verzekering
Gewaarborgd Inkomen
• Hospitalisatieverzekering
• Sociaal Vrij Aanvullend
Pensioen (Sociaal VAP)
sterven
RISICO’S
1
Niet voorbereid op ziekte of ongeval
Een ziekte of ongeval komt altijd ongelegen. Wees proactief en zorg ervoor dat je sociale verzekering volledig
in regel is, mocht je ooit arbeidsongeschikt worden. Een verzekering afsluiten eenmaal je ziek bent, is een pak
moeilijker. De terugbetaling van ziektekosten of uitbetaling van een uitkering is afhankelijk van het in regel zijn met
bepaalde kwartaalbijdragen.
Voor een Sociaal Businessplan op maat van jouw levensloop
SOLIDARITEITSFONDS
Ik bereId me voor op de st
Ik start als zelfstandIge
Ik start een vennootscha
Zenito advies
Ik ga samenwonen of tro
Betaal via domiciliëring
Betaal je sociale bijdragen tijdig, zo ben je bij een ongeval steeds in regel om onmiddellijk recht te hebben op uitkeringen. Maak gebruik van de mogelijkheid tot betaling van je sociale bijdragen met domiciliëring.
Ik heb twIjfels over mIjn
mIjn zaak breIdt uIt of ga
Ik heb een eIgen huIs
Ik word mama/papa!
zIekte of ongeval
mIjn kInderen gaan uIt h
verder werken na mIjn pe
met pensIoen!
sterven
www.sociaalbusinessplan.be
1/2
BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS
2
BE TERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS
Levensstandaard behouden
Je sociale bijdragen zorgen voor je sociale bescherming als zelfstandige. Deze bescherming is, in tegenstelling
tot bv. de sociale zekerheid van werknemers, een stuk lager. Het is dus aangewezen een verzekering tegen
inkomensverlies af te sluiten.
Zenito advies
SOCIAAL
VERZEKERINGSFONDS
AANVULLEND PENSIOEN
CAISSE D’ASSURANCES
SOCIALES
PENSION
COMPLÉMENTAIRE
Bescherm jezelf met een verzekering Gewaarborgd Inkomen
Met een Gewaarborgd Inkomen bescherm je jezelf tegen inkomensverlies. Je kan zelf je uitkering bepalen en zo je
levensstandaard behouden bij arbeidsongeschiktheid.
Doe beroep op je
solidaire waarborgen
ONDERNEMINGSLOKE T
STARTERSCONSULT
ONDERNEMINGSLOKE T
Heb je een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (Sociaal VAP)? Vergeet dan zeker je solidaire waarborgen niet aan te
spreken als dat nodig is. Deze pensioenformule voorziet immers in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of
ernstige ziekte.
STARTERSCONSULT
3
Hoge ziekenhuisfacturen
SOLIDARITEITSFONDS
FONDS DE SOLIDARITÉ
De wettelijke ziekteverzekering betaalt niet al je ziektekosten terug, waardoor je bij verminderde inkomsten in de
problemen kan komen. Het bedrag dat je zelf moet betalen, kan aardig oplopen.
Hospitalisatieverzekering dekt medische kosten
Bescherm je extra met een Hospitalisatieverzekering die de overige medische kosten voor zijn rekening neemt.
Je hebt de vrije keuze van ziekenhuis, arts of kamer en de waarborg is onbeperkt. Je kan deze verzekering zelfs
uitbreiden naar je hele gezin, zo zijn ook zij goed beschermd.
Bespreek met je ziekenfonds of je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming (vroeger: omniostatuut).
OPPORTUNITEITEN
1
“Loopbaanonderbreking” voor zelfstandige mantelzorgers
Wordt een gezins- of familielid ernstig ziek? Heeft hij of zij palliatieve zorgen nodig? Wil je graag je
beroepsactiviteiten tijdelijk onderbreken om hen bij te staan of wil je graag even de tijd nemen om te zorgen voor
jouw zoon of dochter met een beperking?
Zenito advies
Als je je zelfstandige activiteit tijdelijk onderbreekt om te zorgen voor een naaste, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering als mantelzorger. Daarnaast kan je ook in aanmerking komen voor een vrijstelling van
sociale bijdragen mét behoud van sociale rechten.
Voor een Sociaal Businessplan op maat van jouw levensloop
Zenito advies
Ik bereId me voor op de st
Ik start als zelfstandIge
Ik start een vennootscha
Vragen? Contacteer [email protected] of bel ons op 02 21 22 450
Ik ga samenwonen of tro
Ik heb twIjfels over mIjn
Nuttige links
mIjn zaak breIdt uIt of ga
www.zenito.be/aanvullendpensioen
Ik heb een eIgen huIs
Ik word mama/papa!
www.zenito.be/mijn-klantverantwoordelijke
zIekte of ongeval
mIjn kInderen gaan uIt h
verder werken na mIjn pe
met pensIoen!
sterven
www.sociaalbusinessplan.be
2/2
Download