internationale economie - I

advertisement
INTERNATIONALE ECONOMIE
PRAKTISCHE OPDRACHT 3
Internationale economie
3TL
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
1
INTERNATIONALE ECONOMIE
Inhoud
Uitleg en beoordeling ................................................................................................................. 3
Les 1
Kinderarbeid ................................................................................................................ 4
Rekenen ............................................................................................................................. 5
Onderzoek .......................................................................................................................... 5
Krantenartikelen .................................................................................................................. 5
Les 2 internationale handel ........................................................................................................ 6
Onderzoek .......................................................................................................................... 6
Rekenen ............................................................................................................................. 6
Google ................................................................................................................................ 6
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
2
INTERNATIONALE ECONOMIE
Uitleg en beoordeling
De 3e praktische opdracht gaat over kinderarbeid en internationale handel. De bedoeling is dat
je een verslag maakt zoals je dat bij de andere praktische opdrachten ook hebt gedaan. Dus
met een voorkant, inleiding, inhoudsopgave, etc.
Dit verslag lever je digitaal in bij je docent.
Let op!
-
Het is veel werk dus begin op tijd.
Het rekenwerk is moeilijk, vraag hulp.
Sla je werk goed op. Het liefst via google drive of dropbox.
Je mag knippen en plakken vanuit de opdracht.
Je mag tekst overnemen van internet, zet dan wel de bron erbij.
Beoordeling
Voldaan?
o
v
g
Cijfer
Voorkant
Inleiding
Inhoudsopgave
Cijfer
Les 1
Onderzoek
Rekenen
Artikelen
Cijfer
Les 2
Onderzoek
Rekenen
Artikelen
Eindcijfer
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
3
INTERNATIONALE ECONOMIE
Les 1
Kinderarbeid
Opening
Bekijk het volgende filmpje
- http://www.youtube.com/watch?v=RYQzBQh0BqY
Tijdens het bekijken van het filmpje schijf dan alvast de volgende gegevens op zodat je deze in
je verslag kunt verwerken.

Hoeveel kinderarbeiders zijn er ongeveer op de wereld? _________

Hoeveel in:

o
Afrika
_________________________
o
Caraïben
_________________________
o
Azië
_________________________
Welke landen worden nog meer genoemd waarbij dit ook gebeurd die niet zo
ver weg zijn?
o
_____________
o
_____________
o
_____________
o
_____________
Het 2e filmpje
Katoenbewerking Turkije
- http://www.youtube.com/watch?v=6W4NJw3FxAU
Schrijf hieronder op wat jullie opviel
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
4
INTERNATIONALE ECONOMIE
Rekenen
In het eerste filmpje heb je een aantal gegevens opgeschreven, deze heb je nu nodig.
Neem deze tabel over in Word en vul hem verder in.
Zet eerst de formule in Word die je nodig hebt om te berekenen hoeveel procent iets van iets
anders is.
Plek
Aantal
kinderarbeiders
Afrika
Caraïben
Azië
Rest van de wereld
Totaal
In procenten van het
totaal
Berekening
100%
Onderzoek
Het volgende onderdeel van je werkstuk ga je wat onderzoek doen.
Kies 1 land uit waar nog veel kinderarbeid is.
Voor dit land ga je het volgende onderzoeken:
- Hoeveel kinderarbeid is er?
- Hoe komt het dat daar kinderarbeid is?
- Hoeveel verdienen de kinderen ongeveer (per dag / uur / maand)?
- Zijn er instellingen die proberen te helpen?
- Bij wat voor bedrijven werken die kinderen?
- Aan welke landen verkopen deze bedrijven hun producten.
- Eigen invulling.
Eisen
-
Zorg er dat alle vragen worden beantwoord.
Je tekst is minimaal 200 woorden.
Zorg dat er tussendoor ook plaatjes of links naar filmpjes zitten.
Zet de link erbij van de website waar je de tekst vandaan hebt.
Krantenartikelen
Zoek nog 3 krantenartikelen die over kinderarbeid gaan en haal daar begrippen uit.
De begrippen staan aan het einde van de opdracht. Per artikel moet je 2 begrippen vinden.
Zet ook weer de link van het krantenartikel onder het artikel.
Tip; soms gaat een artikel over 1 begrip maar door je uitleg kun je het verbinden met een ander
begrip.
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
5
INTERNATIONALE ECONOMIE
Les 2 internationale handel
Bekijk de volgende filmpjes, tijdens het bekijken is het handig om aantekeningen te maken.
Schrijf bijvoorbeeld op wat het thema is, welke bedragen of getallen genoemd worden en wat de
verschillende standpunten zijn.
Leerbewerking Bangladesh
- http://www.youtube.com/watch?v=UgcFvYrkw9k
- https://www.youtube.com/watch?v=BVXkgvTFobA
- https://www.youtube.com/watch?v=SEXkcdQ3ccQ
Onderzoek
Zoek op internet of in de filmpjes die je bekeken hebt naar de volgende gegevens;
3 redenen waarom leer looien goedkoper is in Bangladesh dan in Nederland
Hoeveel subsidie krijgen katoenboeren in de Verenigde Staten per jaar?
Noem naast de exportsubsidie voor katoenboeren in de Verenigde Staten, een 2e
voorbeeld van oneerlijke handel en noem de protectiemaatregel die de EU gebruikte.
Rekenen
In 2010 werd er door Nederland € 4,3 miljard besteed aan ontwikkelingshulp. Nederland heeft
17 miljoen inwoners. Bereken het bedrag aan ontwikkelingshulp per Nederlander?
Een kilo kip geproduceerd in Kameroen kost € 3,10. Een kilo kip uit de EU kost € 2,30. Hoeveel
invoerrechten uitgedrukt in procenten, zou de overheid van Kameroen moeten heffen om de
prijzen gelijk te krijgen?
Gebruik de volgende gegevens
Een katoenboer uit Amerika produceert 6000 ton katoen per jaar. Dit kost hem $ 25.000.000,-.
Hij wil een brutowinstmarge van 10% hebben. 1 ton katoen kost $ 3.000,00 op de wereldmarkt.
Hoeveel exportsubsidie moet de boer per ton katoen krijgen?
Hoeveel is dat als percentage van de wereldmarktprijs?
Hoeveel katoenboeren zijn er in de Verenigde Staten als de gemiddelde boer 6000 ton katoen
produceert? Tip, kijk bij de vraag over katoenboeren in je onderzoek.
Google
Zoek via google 3 artikelen over protectiemaatregelen. Leg bij elk artikel uit welke maatregel het
over gaat en waaraan je dat kunt zien.
Vergeet niet de linkjes naar de artikelen te vermelden.
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
6
INTERNATIONALE ECONOMIE
Begrippen
PRAKTISCHE ECONOMIE OPDRACHTEN
7
Download