Word-document

advertisement
Overzicht keurmerken en richtlijnen

De OESO-richtlijnen zijn internationale uitgangspunten voor goed ondernemerschap. Dit
zijn de enige door de overheid onderschreven MVO-normen.
Door internationale bedrijfsactiviteiten op te zetten aan de hand van de OESO-richtlijnen,
wordt een onderneming transparanter en minder risicovol. Dat geeft (potentiële) klanten,
financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen. Want bedrijven zonder
kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun productie
- krijgen gemakkelijker financiering
- mogen leveren aan de (Nederlandse) overheid
- en zijn aantoonbaar efficiënter en zijn aantrekkelijker voor werknemers.

De MVO Toolkits bieden informatie per land en bedrijfsactiviteit.

ISO 26000: is een internationale richtlijn voor de implementatie van MVO. Een nuttig
hulpmiddel voor bedrijven om MVO te implementeren, ook zeer bruikbaar in internationale
context.

Global Compact en IDH: zijn verbeterprogramma's waarbinnen bedrijven zich gezamelijk
inzetten om bepaalde duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan, zoals bijvoorbeeld het
verbeteren en verduurzamen van de cacaoteelt wereldwijd. De Global Compact self
assessment is een uitgebreide maar praktische online tool over Mensenrechten,
arbeidsomstandigheden en corruptie.

ILO: De Internationale Arbeidsorganisatie heeft wereldwijd met overheden, vakbonden en
bedrijven richtlijnen opgesteld m.b.t. arbeidsomstandigheden. De belangrijkste zijn
afschaffing van kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid en het realiseren van
vakbondsvrijheid. Deze normen komen ook terug in de OESO-richtlijnen en in de
ISO26000.

GRI: is de meest gebruikte en internationaal erkende rapportagerichtlijn, aan de hand
van deze richtlijn kan gerapporteerd worden over MVO.

SA 8000: is een standaard en verificatiesysteem op het gebied van werkomstandigheden.
De standaard is gebaseerd op de internationale normen zoals neergelegd in de ILO en VN
conventies. SA 8000 omvat onder meer standaarden die gaan over: kinderarbeid,
gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve
belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.
Meer info nodig? Ga naar www.mvoloont.com
Download