persbericht

advertisement
ONDER EMBARGO TOT 1 FEBRUARI 2016, 06.00 UUR
Nierstichting lanceert vandaag wereldwijde campagne voor
draagbare kunstnier
10 miljoen euro nodig om draagbare kunstnier te ontwikkelen die nierpatiënten meer
vrijheid geeft
Bussum, 1 februari 2016 – De Nierstichting lanceert vandaag de wereldwijde campagne ‘Help
them escape’ om de draagbare kunstnier mogelijk te maken. Hiermee hoopt de Nierstichting 10
miljoen euro aan donaties bij elkaar te krijgen. Nierpatiënten zitten door hun behandeling
gevangen in een leven vol beperkingen. De draagbare kunstnier maakt het mogelijk dat
nierpatiënten waar en wanneer ze willen kunnen dialyseren en hierdoor wereldwijd straks hun
vrijheid terugkrijgen.
Campagne
De drager van deze online campagne is de film ‘The captured prisoner’. Deze korte film vertelt het
waargebeurde verhaal van een nierpatiënt in de gevangenis die deze zonder bewaking een paar keer
per week verlaat om te dialyseren in een dialysecentrum. Het verhaal symboliseert de gevangenschap
van een nierpatiënt in zijn dialysebehandeling. Hij kan er niet aan ontsnappen, zonder dialyse gaat hij
binnen een paar dagen dood. Doel van de campagne is mensen bewust te maken van de impact van
een nierziekte en bij te dragen aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. De korte film is te zien
op het online platform www.helpthemescape.org.
Doorbraak voor nierpatiënten
Patiënten die geen nierfunctie meer hebben en (nog) niet in aanmerking komen voor een
transplantatie, moeten dialyseren om in leven te blijven. Nierpatiënten die dialyseren zitten gemiddeld
drie keer per week, vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. Zij zitten door hun behandeling
gevangen in een leven vol beperkingen.
In de afgelopen 70 jaar is de dialysetechniek nauwelijks veranderd, daarom heeft de Nierstichting het
initiatief genomen voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Deze kan het leven van
nierpatiënten wereldwijd drastisch verbeteren, omdat zij met de draagbare kunstnier de regie op hun
eigen leven terugkrijgen. De draagbare kunstnier is een kleinere, lichtere versie van bestaande
(hemo)dialyseapparatuur. Met de draagbare kunstnier kan een patiënt zelf kiezen waar en wanneer hij
dialyseert en geeft het ook de mogelijkheid om vaker en langer te dialyseren.
Om deze ontwikkeling te kunnen voltooien, is een bedrag van 10 miljoen euro nodig. Meerdere
zusterverenigingen over de hele wereld steunen deze campagne.
Meer informatie over de campagne is te vinden op www.helpthemescape.org.
- Einde persbericht Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht contact op met:
Serap Olmez
Porter Novelli
[email protected]
06 5492 1023
Download