DownloadLabel

advertisement
00.03.01
Brandwerende bescherming van houten dakkappen door verlaagd plafond voor
een brandweerstand REI 120 VH m²Promat PROMATECT®-100
Promat constructie 100.27f.120
Uitvoering:
Onder de houten dakkap wordt op een verlaagde ophangstructuur een dubbele laag calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet
PROMATECT®-100 met volumieke massa ± 875 kg/m³ en dikte 20 mm bevestigd. Tussen de dakspanten met minimumbreedte
33 mm werd vooraf 100 mm rotswol met volumieke massa 40 kg/m³ aangebracht.
De ophangprofielen met afmetingen 27/60/27/0,6 mm hebben een hart op hart afstand van 500 mm en worden om de 800 mm in
de voligeplanken bevestigd. De platen worden dwars op de profielen geplaatst en zonder verdere naadafdekking om de 250 mm
bevestigd met schroeven 50 mm voor elke plaatlaag. De plaatnaden verspringen voor elke plaatlaag.
Afwerking:
De zichtbare plaat heeft afgeschuinde boorden. De randaansluiting, de naden en de bevestigingspunten worden geplamuurd.
Bovenop de dakconstructie wordt een klassieke dakbedekking aangebracht in leien / betonpannen / kleipannen. Onderdak en
dampscherm zijn vrij te gebruiken in functie van de bouwfysische behoeften.
Attesten:
De brandweerstand REI 120 volgens EN 13501-2 wordt aangetoond door een classificatiedocument (12190B) dat als basis dient
voor de uitvoering.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Meetwijze:
Meeteenheid:
Meetcode:
m²
Download