00.03.01 Brandwerende bescherming van houten vloeren

advertisement
00.03.01
Brandwerende bescherming van houten vloeren door verlaagd plafond voor
REI 90 VH m²Promat PROMATECT®-100
Promat constructie 100.23f.90
Omschrijving:
De houten vloer bestaat uit naaldhouten draagbalken met een volumieke massa ≥ 500 kg/m³ en sectie ≥ 63 x 175 mm, sterkteklasse
≥ C18, een normaalspanning ≤ 8,7 N/mm² en een schuifspanning ≤ 0,4 N/mm² / sectie ≥ 69 x 169 mm, sterkteklasse ≥ C24, een
normaalspanning ≤ 15,6 N/mm² en een schuifspanning ≤ 0,7 N/mm². Op de draagbalken die om de max. 600 mm worden geplaatst,
is met nagels / schroeven een verdeelplaat van het type houten plankenvloer met minimumdikte 22 mm en volumieke massa min.
500 kg/m³ / multiplexplaat met minimumdikte 18 mm en volumieke massa min. 550 kg/m³ / OSB-plaat met minimumdikte 18 mm
en volumieke massa min. 550 kg/m³ / vezelcementgebonden houtvezelplaat Duripanel met minimumdikte 18 mm en volumieke
massa min. 1250 kg/m³ bevestigd.
De voegen van de verdeelplaat zijn voorzien van een tand-en groefverbinding /worden afgedekt met bijkomende houten latten
met minimumafmetingen 38 x 24 mm / bevinden zich ter plaatse van de houten draagbalken.
Uitvoering:
Onder de houten vloer wordt op een verlaagde ophangstructuur een dubbele laag calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet
PROMATECT®-100 met volumieke massa ± 875 kg/m³ en dikte 10 mm bevestigd.
De enkele ophangstructuur bestaat uit draagprofielen met afmetingen C 27/60/27/0,6 mm en een hart op hart afstand van
400 mm, die om de 800 mm aan de draagbalken worden opgehangen met ophangers van het type veerklemplafondophanger /
noniushanger / plafondhanger / universele plafondhanger / verbindingsruiter. De ophangers worden in de draagbalken bevestigd
d.m.v. schroeven 40 mm.
De dubbele ophangstructuur bestaat uit hoofddraagprofielen met afmetingen C 27/60/27/0,6 mm en een hart op hart
afstand van 900 mm, die om de 900 mm aan de draagbalken worden opgehangen met ophangers van het type
veerklemplafondophanger / noniushanger / plafondhanger / universele plafondhanger / verbindingsruiter. De ophangers
worden in de draagbalken bevestigd d.m.v. schroeven 40 mm. De plaatdragende profielen met afmetingen C 27/60/27/0,6
mm en een hart op hart afstand van 500 mm worden worden om de 900 mm aan de hoofddraagprofielen bevestigd.
De platen worden om de 200 mm in de profielen bevestigd met schroeven 45 mm voor de eerste laag en schroeven 55 mm voor de
tweede laag. De voegen van beide plaatlagen verspringen t.o.v. elkaar. De langse voegen bevinden zich ter plaatse van de
plaatdragende profielen. De dwarse voegen dienen niet te worden afgedekt.
De ruimte met een maximumbreedte van 65 mm tussen de randbalken en de aanliggende draagconstructie in steenachtig
materiaal wordt volledig opgevuld met rotswol met volumieke massa min. 45 kg/m³.
De randaansluiting van de calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet PROMATECT®-100 met volumieke massa ± 875 kg/m³ en
dikte 15 mm wordt afgedicht met PROMASEAL®-S brandwerend silicone / PROMASEAL®-A brandwerende mastiek.
Afwerking:
Platen met rechte boorden worden tegen elkaar geplaatst zonder speling en zonder verdere afwerking.
Attesten:
De brandweerstand REI 90 volgens EN 13501-2 wordt aangetoond door een technisch advies (2015-A-039B) dat als basis dient voor
de uitvoering.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Meetwijze:
Meeteenheid:
Meetcode:
m²
Download