DownloadLabel

advertisement
00.03.01
Brandwerende bescherming van houten vloeren opgebouwd uit I-liggers door
verlaagd plafond voor REI 60 VH m²Promat PROMATECT®-100
Promat constructie 100.23FJI.60
Uitvoering:
Onder de belaste houten vloer wordt op een verlaagde, dubbele ophangstructuur een laag calciumsilicaatplaten op basis van
xonotliet PROMATECT®-100 met volumieke massa ± 875 kg/m³ en dikte 15 mm bevestigd. Op de ophangstructuur voorziet men
rotswol met volumieke massa ± 45 kg/m³ en dikte 60 mm.
De dubbele ophangstructuur bestaat uit hoofddraagprofielen met afmetingen C 27/60/27/0,6 mm en een hart op hart afstand van
900 mm, die om de 900 mm worden opgehangen aan een FJI-ligger, waarvan het type, de overspanning en de tussenafstanden
worden bepaald op basis van de maximale buiging, de trek- en de schuifspanning die zijn weergegeven in het Technisch Advies.
De plaatdragende profielen met afmetingen C 27/60/27/0,6 mm en een hart op hart afstand van 500 mm worden worden om de
900 mm aan de hoofddraagprofielen bevestigd.
De randprofielen worden om de 300 mm aan de ruwbouw bevestigd met schroeven 45 mm en plastic pluggen.
De platen worden om de 200 mm in de profielen bevestigd met schroeven 35 mm. De voegen dienen niet te worden afgedekt.
Afwerking:
De randaansluitingen, naden en bevestigingspunten van de platen met 2 / 4 afgeschuinde boorden moeten worden afgewerkt met
Promat® Gebruiksklare plamuur.
Attesten:
De brandweerstand REI 60 volgens EN 13501-2 wordt aangetoond door een technisch advies (2015-A-039B) dat als basis dient voor
de uitvoering.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Meetwijze:
Meeteenheid:
Meetcode:
m²
Download