DownloadLabel

advertisement
00.03.01
Brandwerende dragende wand op houtstructuur met een brandweerstand REI 90
VH m² Promat PROMATECT®-100
Promat constructie 100.32wd.90
Uitvoering:
Op houten kepers wordt aan één zijde een laag calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet PROMATECT®-100 met volumieke
massa ± 875 kg/m³ en dikte 15 mm bevestigd. Aan de andere zijde wordt er een laag OSB-platen 15 mm en een laag
calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet PROMATECT®-100 met volumieke massa ± 875 kg/m³ en dikte 15 mm bevestigd. In de
spouw voorziet men 89 mm gespoten cellulose-isolatie met volumieke massa 48 kg/m³ / 89 mm rotswolisolatie met volumieke
massa 35 kg/m³.
De houten kepers met afmetingen 38 x 89 mm hebben een hart op hart afstand van 600 mm. De randkepers worden om de 500
mm op de ruwbouw bevestigd met schroeven en plastic pluggen S8. Tussen de muur en de randkeper wordt een
calciumsilicaatvezelstrook ALSIJOINT® met dikte 12 mm samengedrukt.
De calciumsilicaatplaten op basis van xonotliet PROMATECT®-100 met volumieke massa ± 875 kg/m³ en dikte 15 mm worden om
de 250 mm bevestigd met schroeven 55 mm. De OSB-platen met dikte 15 mm worden om de 100 mm bevestigd met nieten 35 mm.
De sectie van de houten kepers en de aangebrachte lijnbelasting mogen worden verhoogd zolang de spanning onder het maximale
spanningsniveau van de brandproef blijft, nl. een maximale variabele lijnbelasting van 10 kN/m bij accidentele
belastingscombinatie.
Afwerking:
De randaansluiting, de naden en de bevestigingspunten worden geplamuurd. In de naden voorziet men een voegband.
Attesten:
De brandweerstand REI 90 volgens EN 13501-2 voor een mogelijke brandaanval aan de voorzijde of aan de achterzijde wordt
aangetoond door een classificatiedocument (16295B) en een technisch advies (2014-A-067) dat als basis dient voor de uitvoering.
De maximale wandhoogte dient te worden berekend volgens EN 1995-1-1 en is afhankelijk van de maximale knikbelasting.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Meetwijze:
Meeteenheid:
Meetcode:
m²
Download