promatect ® -h

advertisement
00.03.01
Brandwerende bekleding van betonnen liggers voor een brandweerstand R 30 tot
R 240 VH m² Promat PROMATECT®-H
Promat constructie 1.14.30-240
Uitvoering:
De betonnen liggers worden kastvormig omkleed met stoomverharde calciumsilicaatplaten PROMATECT®-H met volumieke massa
± 870 kg/m³. De beschermingsdikte voor de vereiste brandweerstand R 30 / R 60 / R 90 / R 120 / R 240 wordt per betonnen ligger
bepaald aan de hand van de equivalente betondikte (volgens EN 1992-1-2).
De plaatstroken worden rond de betonnen ligger geschikt en om de 500 mm afwisselend links en rechts in het beton bevestigd met
inslagankers Fischer FNA II met afmetingen 6x30/30. Op de hoeken worden de plaatstroken bovendien om de 250 mm aan elkaar
bevestigd met nieten met minimumlengte 2 maal de plaatdikte.
Afwerking:
Attesten:
De brandweerstand R 30 / R 60 / R 90 / R 120 / R 240 volgens EN 13381-3 wordt aangetoond door een beoordelingsrapport (NP1124.2/A/07/GW/E) dat als basis dient voor de uitvoering.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke hoeveelheid (VH)
Meetwijze:
Meeteenheid:
Meetcode:
m²
Download