Medewerker van de toekomst

advertisement
Medewerker van de toekomst
Op het gebied van ICT zijn er verschillende ontwikkelingen die het ‘werk’ nu en in de
toekomst ingrijpend veranderen. Generaties die in de digitale samenleving zijn
opgegroeid hebben hele andere verwachtingen en voorkeuren op de werkvloer dan
eerdere generaties. Als organisatie moet u hierop in kunnen spelen en is het van belang
om te weten wie de werknemer van de toekomst is: de Netwerker. Tijd om u hierin te
verdiepen en klaar te zijn voor uw toekomstige medewerker!
Werknemers geven steeds vaker aan dat zij altijd en overal willen kunnen werken en dan het liefst
met het device dat op dat moment het beste past. Ook werkgevers zien de voordelen zoals
kostenbesparing, verhoging van productiviteit en verhoging van het werkplezier. Betrokken
medewerkers hebben tenslotte een positieve invloed op de bedrijfsresultaten. De aandacht gaat
naar een plaats- en tijdsonafhankelijke werkplek die aansluit op de behoeften van de individuele
werknemer. Verwacht wordt dat in 2020 de mobiele kenniswerkers (de Netwerker) 45% van de
beroepsbevolking zal zijn en zal alleen maar verder stijgen. Deze ontwikkeling zal er ook voor
zorgen dat organisaties een andere instelling aan moeten gaan nemen.
De revolutie
Na twee industriële revoluties is er nu een derde, namelijk de digitale revolutie, waarbij de
computer centraal staat en het internet de meest revolutionaire ontwikkeling is. Het concept
‘kennis is macht’ gaat niet meer op, want alle informatie is te vinden op het internet. Kennis wordt
transparanter en de wereld wordt platter. Er is steeds meer sprake van een ‘global village’ waarin
tijd en plaats geen rol spelen, waarbij ook wel wordt gesproken over een netwerksamenleving
waarin organisatiestructuren veranderen. Diverse ontwikkelingen kunnen op elkaar ingrijpen,
hebben een steeds grotere impact en kunnen businessmodellen doen kantelen. Dit wordt ook wel
de ‘perfect storm’ genoemd. Losse objecten die op zichzelf niet veel impact hebben, kunnen samen
een wervelwind veroorzaken. Als organisatie moet u zorgen dat u niet wordt weggeblazen of wordt
meegesleurd. Zorg ervoor dat u in het oog van de storm zit en meebeweegt, waarbij u voortdurend
ontwikkelingen in de gaten moet houden en tijdig moet anticiperen.
Werk verandert
De technologische ontwikkelingen hebben ook impact op de interne organisatie, de manier waarop
het werk wordt ingevuld. ICT-innovaties zoals smartphones, tablets en laptops i.c.m. apps zorgen
ervoor dat men steeds flexibeler kan werken. Ook komen er steeds meer samenwerkingsvormen
en kennisgroepen die ook boven de organisatie uitstijgen. Medewerkers hebben meer mogelijk-
heden en kunnen zelf een tijdstip, locatie en device kiezen dat past bij de werksituatie. Werkdagen
van 9 tot 5 zullen in de toekomst ook meer uitzondering dan regel zijn. Een 24-uurs economie
komt ook steeds dichterbij en de scheiding tussen werk en privé vervaagt steeds meer. Daarbij
hebben mensen ook steeds minder vaak een vaste werkplek.
Naast de context verandert ook de aard van het werk. Technologische ontwikkelingen worden
steeds meer aangegrepen om efficiënter te werken, met de focus op kosten. Er kan worden
vastgesteld dat er een verschuiving is van taakgericht naar kennisgericht werken. Begrippen als
hiërarchie, controle, kennis is macht en precisie verliezen hun kracht en maken plaats voor
principes als kennisdelen, samenwerken, communiceren, creëren, resultaatgericht organiseren en
open organisaties. Dit kunt u typeren als ‘ont-moeten’, organisaties worden platter en
medewerkers autonomer, met als gedachte: Als niets moet is alles mogelijk.
De Netwerker
Deze ontwikkelingen leiden tot een ander type medewerker. Hij/zij heeft uitgesproken ideeën over
hoe de ideale baan eruit moet zien. De nieuwe medewerker is niet meer honkvast en ziet een baan
meer als project/opdracht waarvan geleerd kan worden. Persoonlijke ontwikkeling en een optimale
verhouding tussen werk en privé ziet hij/zij als een grotere toegevoegde waarde dan een financiële
beloning. Dankzij de huidige economische ontwikkelingen weet de Netwerker dat een baan geen
zekerheid biedt op lange termijn. Hij/zij zal dus altijd zijn/haar ogen open houden voor nieuwe
kansen op de arbeidsmarkt.
Netwerkers werken graag samen en zetten tijdens het werk persoonlijke kennis in. Ze verwachten
een inspirerende werkplek en willen niet bang zijn om fouten te maken. Met name toekomstige
werknemers geboren tussen 1980 - 2000, zullen hoge eisen stellen aan de technologie binnen een
organisatie. Deze werknemers worden ook wel ‘digital natives’ genoemd en zijn opgegroeid met
internet, laptops, smartphones en tablets. Een wereld zonder Twitter, Facebook en Whatsapp
kunnen zij zich niet indenken. Deze digital natives zullen eigen netwerken of communities op social
media opzoeken om werk gedaan te krijgen. Daarbij wordt er ook verwacht dat de organisatie
zorgt voor technologische middelen. Deze willen zij mee kunnen nemen om het werk beter uit te
kunnen voeren, Bring Your Own Device (BYOD).
Verschillende generaties
Als u als organisatie aantrekkelijk wilt blijven voor toekomstige medewerkers, zult u zich moeten
voorbereiden. U kunt te maken krijgen met verschillende generaties, waarbij eenieder hun eigen
wensen en behoeften heeft. Dit verschil kan zorgen voor zowel versterking als wederzijds onbegrip.
Dit onbegrip komt dan niet door de technologie, maar door de adoptie van deze technologie. Bij
ouderen gaat de technologische adoptie over het algemeen minder snel. Er is vraag naar diensten
en oplossingen die rekening houden met zowel de ‘oude wereld’ als de ‘nieuwe wereld’. In de oude
wereld zijn ICT onderdelen verbonden met de werkapparatuur van de medewerker. In de ‘nieuwe
wereld’ worden alle middelen virtueler.
Zakelijke en persoonlijke fit
Als u als organisatie de Netwerker aan u wilt binden, moet u gehoor geven aan een zekere mate
van flexibiliteit. Wanneer de Netwerker een organisatie kiest, zal hij/zij rekening houden met een
zakelijke- en persoonlijke fit. De zakelijke fit heeft te maken met de uitdagingen die u als
organisatie kunt bieden en of deze aansluiten bij de interesses van de Netwerker. Bij de
persoonlijke fit wordt gekeken of uw organisatie past in persoonlijke keuzes.
Technologie als verbinder
Technologie wordt een steeds belangrijker component in het werk. De gesprekken bij de
koffieautomaat worden vervangen door online gesprekken, als gevolg van het nieuwe werken.
Medewerkers willen op andere plekken, zoals thuis en onderweg kunnen werken. Ook de
bezuiniging op huisvesting is hier een oorzaak van. In de toekomst zal de vaste werkplek
verdwijnen. Een centrale plek waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten blijft belangrijk, maar
moet functioneler worden ingericht. Technologie is cruciaal in deze ontwikkeling, want technologie
zorgt voor verbinding van medewerkers.
Van personal computer naar personal cloud
ICT-onderdelen werden in het verleden geïnstalleerd op vaste apparatuur. Tegenwoordig wordt dit
steeds virtueler aangeboden, door middel van een personal cloud. In deze context zijn er twee
grote bewegingen op de markt:
Bedrijfsperspectief: van backend naar (cloud)services
ICT-systemen worden steeds meer gezien als kritisch component in de bedrijfsvoering.
Deze kritische ICT-componenten worden steeds vaker ondergebracht in de cloud. De cloud
voorziet in schaalbaarheid zodat organisaties kunnen anticiperen op veranderingen en dit
voorkomt hoge kosten.
Medewerkersperspectief: front-end volgt de consumententrend en ontwikkeld zich richting
mobiel
Medewerkers stellen steeds meer eisen aan uw organisatie en er worden steeds meer
faciliteiten geboden. Netwerkers nemen steeds vaker hun eigen oplossingen mee (BYOD)
naar hun werk en gebruiken hun eigen netwerk om werk gedaan te krijgen. Ze verwachten
hierin volledige ondersteuning van uw organisatie. Een andere belangrijke ontwikkeling is
dat de ICT-afdeling de medewerker niet meer voorziet, maar aansluit op de ICT van uw
organisatie. Daarvoor worden eigen middelen gebruikt, zodat het de Netwerker optimaal
ondersteunt in het uitvoeren van dagelijks werk.
Grenzen
Het lijkt of de Netwerker al in de ‘driver seat’ zit wat betreft de inrichting van de werkplek, maar er
zijn grenzen. Keuzevrijheid zal steeds belangrijker worden binnen uw organisatie, maar wel binnen
de mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden gekaderd door de ICT-afdeling en deze kaders
worden bepaald door uw organisatieprotocollen.
DB Telecom en de Netwerker
Het is voor uw organisatie van belang de Netwerker te leren kennen. Daarbij is het belangrijk om
te begrijpen wat deze medewerker beweegt. Op die manier kunt u als organisatie aantrekkelijk
blijven als werkgever. U moet aandacht geven aan de verschillende generaties. Zo kunt u uw
medewerkers zo goed mogelijk faciliteren en daarbij de productiviteit verhogen. Als laatste moet u
aandacht geven aan de volwassenheid van de ICT binnen uw organisatie. Dit zal vragen oproepen
als: Waar staat u als organisatie tussen de oude en nieuwe wereld? Waar wilt u als organisatie
naartoe? Welke ICT –faciliteiten passen hier het beste bij? DB Telecom kan uw organisatie helpen
met de weg ernaar toe.
Bron: KPN
Download