audities - Music Hall

advertisement
Original graphics designed by Dewynters Plc, London
DE MUSIC AL
V A N M I C H A E L K U N Z E E N S Y L V E S T E R L E V AY
AUDITIES
Voor de VBW-original-Musical MOZART! zoekt Music Hall eerste klas acteurs/actrices
met uitstekende stemmen die heel goed kunnen bewegen.
WOLFGANG Speelt de mens Mozart met al zijn zwakheden, tegenstellingen en moeilijkheden. Gedreven door een vraatzuchtige honger
voor het leven, probeert hij te ontsnappen aan de onophoudelijke eisen van zijn genialiteit en de druk van zijn autoritaire vader. Zeer
intelligent, hypernerveus en extreem behoeftig aan liefde zoekt hij naar de betekenis en de inhoud van zijn bestaan, naast roem en
genialiteit. Hij wil geaccepteerd worden zoals hij is en niet enkel als het groot geworden wonderkind Amadé. Zijn innerlijke spaningen
steekt hij graag weg achter clowneske handelingen. In de loop van zijn leven, leert hij zijn eigen pad alleen te vinden. Stem: Hoge
rock Tenor
LEOPOLD Leeft als vader volledig voor zijn zoon Wolfgang, die hij getraind heeft tot wonderkind en opgeleid tot componist. Hij is
ervan overtuigd dat zijn zoon zonder hem mislukt, en doet daarom alles om deze afhankelijkheid in stand te houden. In werkelijkheid
projecteert hij zijn eigen ambitie (hij is zelf als muzikant nooit roem en aanzien gekend) op zijn zoon. Leopold is zonder Wolfgang
gedoemd te mislukken. Zijn bitterste ervaring is dat Wolfgang hem niet langer nodig heeft. Hij verdraait deze ondraagelijke
waarheid en besluit dat hij het is die niet langer behoefte heeft aan Wolfgang. Stem: Bariton
AARTSBISSCHOP COLLOREDO Heerser over het Aartsbisdom Salzburg. Hij is een intelligente en verlichte machtspersoon. Hij is van
mening dat Gods orde van de wereld perfect is. Mensen zoals hem zijn uitgekozen om deze orde te begrijpen en te bewaren. Binnen
het katholieke waardesysteem ziet hij zichzelf als een liberaal denkende. Colloredo is een zoeker, die zich voor alle wetenschappen
en kunsten interesseert. Zoals bijna iedereen erkent hij de waarde van Wolfgang Mozart. Toch is Colloredo sterkt gekant tegen de
vrije kunsten. Hij is er van onvertuigd dat, juist omdat Mozart zo begaafd is, deze behoefte heeft aan een sterke hand. Doch zal de
wijze aarstbisschop moeten leren dat de magie van muziek sterker is dan de orde waarvoor hij leeft. Stem: Hoge rock Bariton
CONSTANZE Is ééndimensionaal, eenvoudig, praktisch en staat met beide voeten op de grond. Van haar moeder heeft ze geleerd dat je
in het leven moet nemen wat je nodig hebt. Dit is niet zo zeer een materieel dan wel een existentieel motto voor haar. Ze wil genieten
van het leven in elk moment en dat verbindt haar met Wolfgang. Het zijn zijn clowneske handelingen die haar interesse wekken, niet
zijn roem of zijn muziek. Ze herkent ook de kwetsbaarheid Mozart, want zij ziet vanaf het begin de innerlijk ongelukkige man die hij
is. Zij is vrij van sentimentaliteit en dat is goed voor Wolfgang. Stem: Pop rock mezzo-sopraan
NANNERL Was oorspronkelijk ook een wonderkind zoals Wolfgang en zijn kleine partner op optredens georganiseerd door zijn vader.
In tegenstelling tot Wolfgang is ze te zwak en te goedhartig om tegen Leopold te rebelleren. Leopold is niet geïnteresseerd in haar
talent, maar wel in haar zorgzaamheid. De rol van de vrouw in die tijd. Nannerl schikt zich en offert haar levensdroom als geliefden
op uit medelijden met de vader. Hoe meer afstand Wolfgang van hem neemt, hoe verder ze weg is van haar eigen bevrijding. Ze ziet
Wolfgang echter zo graag dat ze dit ongemak erbij neemt. Ze vlucht in de herinnering van haar gelukkige kindertijd waar ze met
haar broer als Prins en Prinses in een droomkasteel leefden. Niemand hield zo onbaatzuchitg veel van Wolfgang als Nannerl. Stem:
Zachte (pop) Sopraan
BARONES WALDSTETTEN Is een moederlijke dame van adel, die in het wonderkind Amadé de hoge begaafdheid van de latere componist
Mozart herkent. Ze wordt zijn mentor en is vriendelijk genoeg om de kunstenaar al zijn zwakheden te vergeven, hem belangrijke
contacten te bezoren en boven alles slim genoeg om de ontwikkeling van zijn talent op welke manier dan ook te bevorderen. Zij weet
altijd wat goed voor hem is. Haar ambitie, nee haar levensmissie is om ervoor te zorgen dat Mozart zijn onsterfelijke muziek aan de
wereld kan schenken. Stem: Elegante pop Mezzosopraan
ENSEMBLE Stemmen: Moderne en klassieke combinatie
DATA AUDITIE: woensdag 14 juni 2017 in Zuiderkroon Antwerpen - workshops op 15 en 16 juni in Zuiderkroon
REPETITIE- EN SPEELPERIODE: beschikbaar zijn van 22 oktober 2017 tot half januari 2018
Ben je een professionele acteur, zanger en danser, ouder dan 18 jaar dan kan je je inschrijven.
Mail je CV met motivatie, rolvoorkeur en een headshot (.jpg) naar [email protected]
Uiterste datum van inschrijving zondag 4 juni middernacht
WWW.MUSICHALL.BE
Download