week 45 (07-11

advertisement
Lesopening week 45 Lesopening week 45, ‘Leen velen uw oor, maar weinigen uw stem’
(Shakespeare)
Verkiezingstijd in Amerika. Komende week is het voor de kandidaten Clinton en
Trump erop of eronder. Er wordt gevochten om elke stem, maar wat doen politici
met de stemmen die hun zijn toevertrouwd? Maken zij hun beloftes waar, of kiest
de winnaar vooral voor zijn/haar eigenbelang en pas in tweede, of nog latere
instantie, voor de bevolking; Wie is onze stem waard?
Het leven leert ons goed te luisteren, maar vraagt ons ook kieskeurig te zijn met
het geven van onze stem. We kunnen helaas niet iedereen geloven/vertrouwen, en dienen
daarom
voorzichtig te zijn in onze keuze(s) en ons verstand goed te gebruiken. Wie van ons vraagt
zich regelmatig af wáár het in het leven om hoort te gaan; wat is nou echt belangrijk?
En dan is het nog maar de vraag of de keuze van de meerderheid ook in lijn is met de
waarheid!  De meerderheid heeft vele harten, maar een hart heeft zij niet (O. von Bismarck).
Zo is er in Nederland de gevoelige kwestie van Zwarte Piet.
Welke partij geven wij onze stem in deze discussie, die van Zwarte Piet, Kleurenpiet,
Roetveegpiet, of houden wij het bij Zeurpiet?
Naar wie luisteren wij, wie geven wij onze stem?
 De stem van een roepende in de woestijn:
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea.
Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de
hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja
sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de
weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5 Uit Jeruzalem,
uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de
mensen toe, 6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de
Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. (Mat.3,3-6)
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards