Zomerzangweek

advertisement
Zomerzangweek
in het Friese dorpje Easterwierrum
1 – 5 augustus 2011
Van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5 augustus
organiseren Wies Kuyers, Frohmut Knie en Niels Kuijers
voor de derde keer een zomerzangweek met verschillende
zangworkshops.
Het ontdekken en gebruiken van de natuurlijke stem is het
gezamenlijke uitgangspunt. Via speelse elementen vanuit
muziek, theater en beweging gaan we hieraan werken.
Naast individuele aandacht voor de kwaliteit van ieders stem
is er ruimte voor zangimprovisatie met de groep.
Verder gaan we meerstemmige liederen zingen die ter
plekke worden ingestudeerd. De week wordt afgesloten met
een klein concert. We bieden ruimte voor zowel gevorderde
zangers als voor zangers die wat minder ervaring hebben.
Programma
Maandag 1 augustus: Aankomst. Om 15.00 uur start de introductieworkshop.
Dinsdag, woensdag en donderdag: twee dagdelen workshops, één dagdeel vrij.
Vrijdag 5 augustus: ‘s ochtends laatste voorbereidingen en ’s middags afsluitend
concert.
Op de workshopdagen beginnen we ieder dagdeel met een gezamenlijke warmingup van één uur. De gehele groep werkt dan met één van de docenten aan klank en
stemoefeningen die gerelateerd zijn aan lichaamswerk.
Het is voor dit werk raadzaam soepele kleding te dragen en te zorgen voor
binnenschoeisel. We doen ook grondoefeningen waarvoor het handig is een matje
mee te nemen.
Na het gezamenlijke uur gaan we in drie kleine groepen uiteen en valt het accent in
de rest van de ochtend op klankontwikkeling en klankbewustzijn, met ruimte voor
individuele aandacht. De kleine groepen rouleren per dag zodat je met alle drie de
docenten werkt.
’s Middags zal het accent van de gezamenlijke warming-up liggen bij zang- en
klankimprovisatie. Daarna werken we de rest van de middag met de hele groep aan
repertoire. Er is ruimte voor aparte stemrepetities, een extra lied voor een kleine
groep zangers met meer ervaring of extra aandacht voor improvisatie. Andere
suggesties zijn welkom.
Docenten
Door met drie docenten samen te werken bieden we een breed aanbod van
oefeningen met betrekking tot de stem. We verheugen ons op de combinatie van
deze verschillende invalshoeken. We hebben alle drie ruime ervaring in het werken
met koren.
Wies Kuyers is docent
Stemexpressie en Schrijfdocent. Ze
volgde in Utrecht de opleiding tot
docent Drama. Sindsdien is ze
werkzaam in verschillende Centra
voor de Kunsten, eerst in Amsterdam,
nu in Leeuwarden en Sneek. Ze geeft
ook gecombineerde workshops Stem
en Schrijven, her en der in het land.
Ze begeleidt verschillende koren. (
Wies heeft zich laten inspireren door
verschillende docenten van het ‘Roy
Hart Theatre’ en hun manier van
werken met de stem. Dit heeft haar op
het spoor gezet om de gehele mens
aan te spreken bij het werken met de
stem.
De essentie ervan is op zoek te gaan naar ieders bron om de natuurlijke stem (the
natural voice) te laten klinken.
Het accent in de workshops van Wies zal liggen op theatergerichte oefeningen,
klankimprovisaties, tekst en zang, om op die manier de kwaliteit van de stem te
vergroten. De energie die daarbij vrij komt geeft ruimte voor expressie in zowel het
spreken als het zingen.
stempedagoge. Ze deed een
mimeopleiding in Parijs. Ze werkte
gedurende zeven jaar met docenten
van ‘Roy Hart Theatre’, waarvan ze
twee jaar bij hen in Frankrijk woonde.
Ze werkt ook met technieken uit
de Estill Voice Training, die ze in NL
leerde kennen. Frohmut geeft stemen zangles in Nederland en Duitsland
en begeleidt koren. (www.frohmutstem.nl)
Het werken en wonen met het ‘Roy
Hart Theatre’ hebben Frohmut
gebracht bij een lichaamsbewuste
manier van werken.
Frohmut Knie is zang- en
De EVT technieken geven aan haar benadering van de stem een nieuw accent.
In haar workshops zal de nadruk liggen op adem- en lichaamsbewustzijn
doormiddel van beweging. Dit in relatie tot het spel met klanken en klankkleuren
die leiden tot zingen. EVT-oefeningen ondersteunen het bewuste sturen van de
klank.
Niels Kuijers is koordirigent en
stemdocent. Hij studeerde aan het
Rotterdams Conservatorium.
Sindsdien dirigeert hij diverse koren
in Rotterdam en omgeving. Zijn
zoektocht naar een natuurlijk
stemgebruik leidde uiteindelijk tot
het Duitse Lichtenberg waar hij de
driejarige opleiding volgde.
(www.klankinitiatief.nl)
Het gaat in de ‘Methode Lichtenberg’
om een nieuwe, klankgeoriënteerde
manier van zingen. In de workshop
van Niels word je via gerichte vragen
en speelse oefeningen uitgedaagd je
klank op een nieuwe manier te
ervaren. Ook klankmaterialen zoals
oceandrum en rainstick kunnen
gebruikt worden.
Je zintuigen worden gestimuleerd om de klank te ontvangen, hierdoor kan het
lichaam als vanzelf gaan zingen. Er ontstaat een rijker en vrijer geluid, dat met
minder inspanning tot stand komt.
Locatie
Voor de workshops en de lunches hebben we de beschikking over ruimtes in het
dorpshuis ‘De Tysker’ en de Katholieke kerk in Oosterwierum/Easterwierrum. Dit
landelijke dorp ligt tussen Leeuwarden en Sneek in en is met openbaar vervoer
bereikbaar. Trein Leeuwarden/ trein Sneek/ uitstappen Mantgum.
Verblijfsmogelijkheden worden je bij aanmelding toegestuurd. Er zijn campings,
bed & breakfasts, appartementen en voor de liefhebber is er een hotel.
Kosten
De kosten voor deze zomerzangweek zijn €300, - Deze prijs is inclusief koffie, thee
en lunches. De overnachtingen en de overige maaltijden moet je zelf verzorgen.
Aanmelden
De groep bestaat uit minimaal 18 en maximaal 30 deelnemers. Je kunt je
aanmelden door je volledige adresgegevens te mailen naar [email protected]
Je kunt je ook telefonisch aanmelden: 058 - 2501374
Je opgave is definitief als je €100, - inschrijfgeld hebt overgemaakt op rekening
3616109 tnv Wies Kuyers Oosterwierum ovv Zomerzangweek 2011. Bij annulering
na 1 juli 2011 vervalt het inschrijfgeld aan de organisatie.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards