Een rijk man en diens zoon hielden ervan om - Post

advertisement
Het schilderij van de zoon
Een rijk man en diens zoon hielden ervan om zeldzame kunstwerken te verzamelen. Dikwijls kwamen ze bij elkaar om
hun kunstbare collectie te bewonderen. Toen er oorlog uitbrak, werd de zoon als soldaat ingezet in Vietnam. Hij was
zeer dapper en stierf in de strijd terwijl hij een andere soldaat redde van een wisse dood. De vader werd hiervan op de
hoogte gebracht en was in diepe rouw over zijn enige zoon.
Ongeveer een maand erna, vlak voor Kerstmis, werd er op zijn deur geklopt. Het bleek een jongeman te zijn die een
groot pakket in z'n armen droeg. Hij zei: "Meneer, u kent mij niet, maar ik ben de soldaat voor wie uw zoon zijn leven
gegeven heeft. Hij heeft die dag vele levens gered. Terwijl hij mij in veiligheid bracht, trof een kogel hem in het hart. Hij
was op slag dood. Hij heeft ons veel over u en uw liefde voor kunstwerken verteld."
De jongeman overhandigde hem het pakket. "Ik weet dat het niet veel voorstelt. Ik ben niet echt een groot kunstenaar,
maar ik denk dat uw zoon u dit graag had willen geven."
De vader maakte het pakket open. Het bleek een portret van zijn zoon te zijn dat deze jongeman geschilderd had. Met
ontzag staarde hij naar het schilderij, waarop de schilder de persoonlijkheid van zijn zoon vast had weten te leggen. De
aandacht van de vader werd zo sterk naar de ogen getrokken, dat zijn eigen ogen zich met tranen vulden. Hij bedankte
de jongeman en bood hem aan om voor het schilderij te betalen. "O nee, meneer, nooit kan ik terugbetalen wat uw
zoon voor mij gedaan heeft. Het is een geschenk."
De vader hing het schilderij op de schoorsteen. Wanneer hij bezoek kreeg, liet hij zijn gasten eerst het portret van zijn
zoon zien en daarna pas de andere kunstwerken die hij verzameld had. Een paar maanden later stierf hij. Omdat zijn
enige zoon niet meer in leven was, werd er een grote veiling gehouden waarin de schilderijen verkocht zouden worden.
Er kwamen veel invloedrijke personen op af die stuk voor stuk enthousiast waren om de grote kunstwerken te zien en
zelfs de kans kregen er een te kopen voor hun eigen collectie.
Het portret van de zoon werd als eerste onthuld. De veilingmeester opende de verkoop. "We zullen beginnen met dit
schilderij van de zoon. Wie doet er een bod op dit schilderij?" Er volgde een stilte. Tenslotte riep een stem achterin de
zaal: "We willen de bekende kustwerken zien. Sla dit schilderij maar over." Maar de veilingmeester bleef doorgaan. "Wie
doet er een bod op dit schilderij? Wie open t met een bedrag? 100, 200 euro?"
Iemand anders riep boos: "We zijn niet voor dit schilderij gekomen. We zijn gekomen voor de Van Goghs en de
Rembrandts. Sla dit schilderij maar gewoon over!" Maar de veilingmeester bleef doorgaan. "De zoon! De zoon! Wie van
u neemt de zoon?" Tenslotte weerklonk een stem achterin de zaal. Het was de hovenier van de man en zijn zoon. "Ik
bied 10 euro voor het schilderij." Omdat hij een arm man was, kon hij zich geen hoger bod veroorloven.
"Er is 10 euro geboden, wie biedt er 20?"
"Hij mag het hebben voor 10 euro, laat ons de meesters zien."
"Er is 10 euro geboden,. Biedt er niemand 20?"
De menigte begon steeds bozer te worden. Ze waren niet geïnteresseerd in het schilderij van de zoon. Ze wilden hun
geld in waardevolle kunstwerken investeren.
De veilingmeester sloeg de hamer. "Eenmaal, andermaal, VERKOCHT voor 10 euro!"
Een man op de tweede rij riep luid: "Laten we verder gaan met de rest van de verzameling!" De veilingmeester legde
zijn hamer neer en zei: "Het spijt me, meneer, de veiling is voorbij."
"En hoe zit het dan met de overige schilderijen?"
"Het spijt me. Toen men mij vroeg om de veiling te leiden, hoorde ik over een geheime clausule in het testament. Ik
mocht dit pas bekend maken zodra het schilderij van de zoon verkocht was. Het schilderij van de zoon is het enige
schilderij dat geveild mag worden. De koper van dit schilderij erft de hele boedel, de schilderijen inbegrepen. De man
die voor de zoon heeft gekozen krijgt alles!"
Tweeduizend jaar geleden gaf God zijn Zoon , die stierf aan het kruis. Zijn boodschap lijkt erg op die van de
veilingmeester: "De Zoon, de Zoon, wie neemt mijn Zoon?" Want, zie je, wie de Zoon neemt, ontvangt al het overige
bovendien.
Download