Lees dan zeker verder

advertisement
“Dit Ben Ik in Brussel”
Geef je les in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ben je alumni van de Bachelor lerarenopleiding kleuter of lager?
Geef je les in de tweede en derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar?
Ben je op zoek naar levensecht materiaal om te werken rond de
aanwezige diversiteit in je klas?
Dan moet je zeker verder lezen!
Indien je alumni bent van de Bachelor-opleiding Kleuteronderwijs herinner je je wellicht nog
de verhalen van “Dit Ben Ik” : Mahassine gaat logeren, Nurdan helpt de duiven, Taina doet
een wens, enz. Dit materiaal, dat ontwikkeld is in Nederland, gebruiken we nu nog in de
opleiding. Het is een concrete werkvorm om de diversiteit in de klas herkenbaar en
bespreekbaar te maken. Maar al jaren vinden we dit materiaal verouderd en niet voldoende
aangepast aan de Brusselse grootstedelijke context.
Het docententeam diende een dossier in bij het Impulsfonds voor Migrantenbeleid om
gelijkaardig materiaal te ontwikkelen, maar in een eigentijdse vorm en binnen onze
grootstedelijke context . Begin dit jaar kregen we hiervoor groen licht!
Dit doen we uiteraard niet alleen , maar in samenwerking met andere partners die ons helpen
met het concept (Els Schellekens, de dame die het materiaal in Nederland ontwikkelde) ,de
foto’s (Recyclart),de audio-opnames , het zoeken naar gezinnen (Foyer, spelotheek
Anderlecht, OCB), het schrijven van de verhalen (lector Marlies Algoet), het nadenken over
de verwerking (OCB, ons docententeam), enz. Heel wat oud-studenten behoren ook tot onze
denktank!
Jongens en meisjes van vier tot zeven jaar oud uit een zestal gezinnen met diverse culturele
achtergronden (een Marokkaans, Turks, Belgisch-Oegandees, Roemeens, Columbiaans en
Tibetaans gezin) , uit diverse sociale klassen (één gezin uit een hogere klasse, één uit een
middenklasse, de anderen arbeiders klasse of kansarm) , uit diverse wijken van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Schaarbeek, Sint-Joost-ten- Node, Anderlecht-Kuregem, SintAgatha- Berchem, Molenbeek, Brussel-stad) zijn hoofdpersonages van onze zes verhalen.
Tot nu toe hebben we een stukje leven van die kinderen gedeeld. Deze ervaringen leverden
heel wat foto’s en audio-opnames op uit hun concrete leefwereld en gaf ons veel inspiratie. Ik
denk bijv. aan de drie broers die samen met de tram naar school gaan, aan de twee meisjes
die bij het zoeken naar steentjes (op het voetbalveld in Kuregem!) 10 cent vinden en daarmee
iets willen kopen , aan een jongetje dat tijdens de Arabische les de O leert schrijven en aan het
dromen gaat, aan de meisjes die op een binnenkoer met de kinderen uit de omliggende
appartementsblokken toneel spelen en daarbij hun Roemeense kleren aantrekken, aan het
jongetje dat het Oegandees geld van zijn vader in zijn zak steekt voor een project op school,
enz…
Het materiaal zal bestaan uit tien vertelplaten (ook te gebruiken met Kamishibai), een
knieboekje, een online-omgeving (met toegangscode) met ingelezen verhaal, fotoalbum,
audio-opnames, en verwerking suggesties voor leerkrachten (gekoppeld aan eindtermen en
ontwikkelingsdoelen) op het vlak van
o wereldoriëntatie (met een bijzondere aandacht voor het domein mens en
samenleving),
o muzische vorming
o taalvaardigheid met bijzondere aandacht voor interculturele gerichtheid
o levensbeschouwing en godsdienst
o ouderbetrokkenheid
met als doel:
- de meervoudige identiteitsontwikkeling van jonge kinderen in de grootstad te
versterken
- diversiteit bespreekbaar te maken in de klas
- de thuis- en schoolcultuur dichter bij elkaar te brengen
- beeld – en lesmateriaal intercultureel te verrijken
De materialen, verhalen en suggesties zullen dus telkens een aanleiding zijn om de
bovenstaande doelen te bereiken.
Het pakket zal klaar zijn begin februari en zal gratis ter beschikking worden gesteld aan de
scholen van het Nederlandstalig Onderwijs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na het
volgen van vorming. (De planning van deze vorming sessies volgt nog)
Maar eerst moet de proefversie in het najaar van volgend schooljaar worden uitgeprobeerd ,
liefst door ervaren leerkrachten zoals jullie! Indien je hiervoor interesse hebt kan je mailen
naar [email protected] Dan wordt je vrijgesteld van vorming en krijg je als
eerste het materiaal in februari!
Download