Brochure

advertisement
SAGAAM in de klas
Sagaamiseenonline
internetplatform,deplek
waariedereenbijzondere
herinneringenen
gebeurtenissenuitzijnof
haarlevenkandelenmet
anderen!
Doemeeenmaakgratis
eenaccountaanop:
WWW.SAGAAM.COM
Ieder verhaal is de moeite van het delen waard
Begin december 2015 is het verhalenplatform Sagaam gelanceerd, een plek waar
iedereen zijn verhaal kan delen met anderen. Nelleke Noordervliet, ambassadeur
van Sagaam zei in een interview het volgende: “Op een gegeven moment zijn
mensen er niet meer en gaan hun verhalen verloren. Bovendien gaan de
veranderingen zo snel. Het is voor mijn kleinkinderen niet meer voor te stellen dat
er ooit een tijd was zonder computer, zonder televisie en zonder telefoon. Hoe
maakte je dan een afspraak? Ja, je stuurde een briefkaart. En dat is nog niet eens
zo lang geleden. Dus je moet het verleden vastleggen, want voordat je het weet
ben je alweer in een volgend tijdperk beland.”
Een opstel of…
Alle kinderen leren met een opstel een verhaal schrijven over wat ze zelf hebben
meegemaakt. Ze zouden ook naar bijvoorbeeld hun opa, oma of ander familielid
kunnen gaan en vragen of zij een mooi verhaal uit het verleden willen vertellen.
De kinderen schrijven dat dan op, werken het uit en plaatsen het (samen met de
verteller) op Sagaam waarna ze ook de verhalen van anderen kunnen lezen.
Ambassadeurs
Adriaan van Dis:
“Ik leen mijn naam graag voor het
bevorderen van de
‘zelfschrijfzaamheid’ van oud én
jong. Hoe meer de mensen
aangezet worden tot schrijven hoe
meer ze ook zullen gaan lezen!”
Leermomenten
ü
ü
ü
ü
Interviewen (luisteren en aantekeningen maken)
Aantekeningen uitwerken (ook werken met spellingscontrole)
Verhaal analyseren (wat is het thema, waar gaat het over en welke
trefwoorden staan erin)
Het plaatsen van een verhaal in de tijd (en opzoeken wat er in bijvoorbeeld de
jaren 50 nog meer gebeurde)
De leerkracht kan er ook voor kiezen om een specifiek thema te kiezen als
opdracht zoals bijvoorbeeld ‘Interview iemand die de jaren 60 bewust heeft
meegemaakt’
Sociaal contact
Sagaam heeft ook als doelstelling mee de vereenzaming van veel mensen te
verminderen. Mensen hangen hebben samenhang door verhalen. ‘Sagaam in de
klas’ zorgt in ieder geval voor wat extra contactmomenten tussengrootouders en
kleinkinderen met echte dialoog. De verhalen blijven bewaard voor het nageslacht
en iedereen bouwt mee aan één groot collectief geheugen!
Nelleke Noordervliet:
“Ik zeg altijd tegen iedereen: neem
een schrijfblok mee als je naar je
opa of oma gaat en schrijf de
verhalen op! Straks kan het niet
meer. Met Sagaam samen bouwen
aan ons collectief geheugen!”
Over Sagaam
Het team van Sagaam bestaat uit
mensen met passie voor
geschiedenis, taal en moderne
techniek, de pijlers van Sagaam.
Words are how we think
Stories are how we link
Download