Opdrachten klasgroepen 1. Wat is CIP

advertisement
Naam:............................................................
Klas:.....................
Opdrachten klasgroepen
 1. Wat is CIP ?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
 2.Wie ontdekte dat de aardappelen eetbaar waren?
- A: Chinezen
- B: Schotten
- C: Indianen
- D: Fransen
 3. "Chuño" of "Tunta" is een zeer spitsvondige bewaarmethode van
aardappelen. Wat zijn de voordelen?
- ....................................................................................
.....................................................................................
- ....................................................................................
.....................................................................................
- ..................................................................................
.....................................................................................
- ...................................................................................
.....................................................................................
 4 . Hoe plant de aardappel zich voort?
- ................................................................................................................
..................................................................................................................
Naam:............................................................
Klas:.....................
..................................................................................................................
 5. Hoeveel aardappel variëteiten bestaan er?
- ................................................
 6. Welke aardappelsoort is het moeilijkst te schillen?
- ........................................
 7. Wat kan je bereiken als je er in slaagt de aardappel in 1 keer te
schillen?
- ................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 8. Via welke landen is de aardappel Europa binnen gekomen?
- ........................................
- .........................................
- .........................................
- .........................................
 9. Duid de landen hieronder aan in de juiste volgorde.
Naam:............................................................
Klas:.....................
Naam:............................................................
Klas:.....................
 10. In welke Belgische Havenstad kwamen de eerste aardappelen
aan?
-...................................
 11. Wie is deze meneer? En wat was zijn functie in het Franse leger?
-Naam: ...........................................................
-Functie: .........................................................
 12. In welk land heerste er in 1845 hongersnood?
- .........................................
 13. Tot welke familie behoort de aardappel?
- ...................................................................
 14. Welke groenten behoren ook tot deze familie?
- .........................................
- .........................................
- .........................................
Naam:............................................................
Klas:.....................
 15. Welke van deze vitaminen komt het meest voor in de aardappel?
- Vitamine A
- Vitamine B
- Vitamine C
- Vitamine D
 16. Hoeveel eitjes kan de coloradokever in 1 jaar leggen ?
- ................................
Naam:............................................................
Klas:.....................
 17. Hoe groot is de grootste : - friet? …………………………….
- aardappel? …………………........
 18.In welke streek in België zou de friet ontstaan zijn?
-………………….
 19. Waarvan komt de naam 'French Fries’?
- .....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 20. Waarom is de Belgische friet zo lekker?
- ........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 21 . Hoeveel frietsnijders staan er in het museum?
- .........................................
 22. Waaruit wint men zout? Geef 2 mogelijkheden
- .........................................
- .........................................
Naam:............................................................
Klas:.....................
 23. Wanneer kwamen sausjes en kruiden voor het eerst voor in de
frituur?
- .........................................................................................................
 24. Hoe noemt dit toestel + de uitvinder ervan?
Naam toestel : .....................................................
Naam uitvinder: ....................................................
 25 . In welke 4 stappen wordt de Belgische friet gemaakt?
- ......................................................
- ......................................................
- ......................................................
- ......................................................
 26. Op hoeveel graden wordt er voorgebakken? En afgebakken?
- Voorbak: .......................................
- Afbak: ...........................................
 27. Geef 5 verschillende namen voor een frietkot.
- ......................................................
- ......................................................
- ......................................................
- ......................................................
- ......................................................
Naam:............................................................
Klas:.....................
 28. Wie heeft een zak friet op zijn hoofd?
- .....................................................
 29 . Van welke stripreeks zijn volgende strips voorbeelden?
- Het geheim van Jan Spier : ............................................
- De gouden friet : ............................................................
 30 . Waar zijn de kleinste frietjes ter wereld terug te vinden?
- ...............................................
Download