Autonomous detection and control of broad-leaved dock

advertisement
Het publiceren van onderzoeksdata
Frits K. van Evert
Onderwerpen




Inleiding
Voorbeelden uit de praktijk
Publicatie van data
Volgende stap
Vroeger: alle relevante data in artikel
From: Love (1914)
Nu
Onderzoek aan complexe processen
 Automatische meetapparatuur
→ Heel veel data
→ Alleen samenvatting van data in artikel

Auteurs verhuizen, verdwijnen, overlijden
→ Data zijn vaak niet beschikbaar

Waarom is beschikbaarheid van data gewenst?




Wetenschappelijke praktijk (verifiëren, reproduceren)
Doorgronden
Her-analyse (met andere/nieuwe methode of
uitgangspunt)
Meta-analyse
Voorbeelden



Reflectie-metingen in aardappel
Detectie van onkruid via beeldverwerking
Simulatie van gewasgroei
Reflectie in aardappel




Reflectiemeting
→ N-inhoud van gewas
→ Lagere N-gift
→ Minder nitraat in grondwater
Proeven in 1995-2000,
geen toepassing
Nu: zeer actueel,
basis voor proeven in 2010
14 MB
Detectie van ridderzuring

Van Evert et al. (2009): 56 beelden = 140 MB



Uitgever wil beelden niet opslaan, artikel bevat link
Gebhardt et al. (2006, 2007): >3000 planten
Ahmad and Kondo (1997): één beeld op website
Gewasgroeimodellen





Gedetailleerde beschrijving
van systeem
Veel input data nodig
Veel corroboratie data nodig
Minimum data set defined
Multiple-site, multiple-year
analyse gebruikelijk
From: Paydar et al. (2005)
Klimaatverandering: FACE experimenten
From: http://www.ltrr.arizona.edu/~sleavitt/MaricopaFACE.htm
Het publiceren van onderzoeksgegevens




Publiceren van onderzoeksgegevens is analoog aan
het publiceren van onderzoeksresultaten
“Dataset” paper (“original research”, “note”, “forum”)
Peer review op basis van criteria (originaliteit,
bruikbaarheid, kwaliteit, ..)
Drie actoren met drie speciale rollen



Auteur: produceert data
Uitgever: kent identiteit toe aan het werk, maakt het
bestaan ervan kenbaar, zoektermen
Bibliotheek: opslag, toegang
After: White and Van Evert (2008)
Volgende stappen


Elsevier, ESA, ASA/CSSA/SSSA tonen interesse
Concrete stappen, discussie op


? ESA congress, Montpellier, 2010
? ASA/CSSA/SSSA congres, Long Beach CA, 2010

Vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards